ನಿರ್ದೇಶರ ಮಂಡಳಿ
piramal director
ಅಜಯ್ ಜಿ ಪೀರಾಮಲ್
ಚೇರ್ಮನ್ – ಪೀರಾಮಲ್ ಗ್ರೂಪ್
piramal director
ಡಾ. (ಶ್ರೀಮತಿ) ಸ್ವಾತಿ ಎ ಪೀರಾಮಲ್
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು - ಪೀರಾಮಲ್ ಗ್ರೂಪ್
piramal director
ಆನಂದ ಪೀರಾಮಲ್
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ – ಪೀರಾಮಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ನಿರ್ದೇಶಕ- ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್
piramal director
ಜೈರಾಮ್ ಶ್ರೀಧರನ್
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು- ಪಿರಮಿಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್
piramal director
ಸುಹೇಲ್ ನಥಾನಿ
ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ - ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್
piramal director
ಗೌತಮ್ ದೋಷಿ
ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ – ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್
piramal director
ಪುನೀತ್ ದಾಲ್ಮಿಯಾ
ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ
ನಾಯಕರ ತಂಡ
ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್
ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣಕಾಸು
piramal leader
ಯಶ್ ನಾಡಕರ್ಣಿ
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಗಟು ಸಾಲ, ಪೀರಾಮಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ & ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್
piramal leader
ವೈಭವ ರೇಖಿ
ಪಾಲುದಾರ
piramal leader
ಮನೋಜ್ ರಂಜನ್
ಪಾಲುದಾರ - ಹೂಡಿಕೆಗಳು
piramal leader
ಖೋಡಾದಾದ್ ಪಾವ್ರಿ
ಪಾಲುದಾರ - ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ
piramal leader
ಆನಂದ ವರ್ಧನ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ - ಕಾನೂನು
piramal leader
ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ
ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ - ಹೂಡಿಕೆಗಳು
piramal leader
ಶ್ರೀರಾಮ್ ಶ್ರಿನಿವಾಸನ್
ಪಾಲುದಾರ - ಹೂಡಿಕೆಗಳು
piramal leader
ದೀಪೇಂದು ಜೈನ್
ಮುಖ್ಯಸ್ಥ - ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್
piramal leader
ಮುಕುಲ್ ಸಿಂಗ್
ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ -ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧಗಳು