contact us
ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಹಾಯ ಬೇಕೆ?
ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ ಪೀರಾಮಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್), ಹಿಂದೆ ದಿವಾನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ ಪೀರಾಮಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್)
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್‌ ವಿಳಾಸ:
601, 6ನೇ ಮಹಡಿ, ಅಮಿತಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅಗಸ್ತ್ಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪಾರ್ಕ್, ಕಮಾನಿ ಜಂಕ್ಷನ್, ಎದುರು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ, LBS ಮಾರ್ಗ, ಕುರ್ಲಾ (W) ಮುಂಬೈ MH 400070
CIN: U65910MH1984PLC032639
ಗ್ರಾಹಕರ ವರ್ತನೆಯ ಸೂಚನೆ -
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ
customercare@piramal.com
ನಮ್ಮ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ
1800 266 6444
9:00 AM to 6:30 PM (Sunday Closed)
ಶಾಖೆಯ ಸಮಯಗಳು
Customer Time:
10.00 am - 4:00 pm

Closed:
First & Second Saturday, All Sundays
Nodal Officer details
Nodal Officer - ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇತಲ್ ಪರಿಹಾರ
Piramal Capital & Housing Finance Limited (Piramal Finance)

6 th Floor, Amiti Building, Agastya Corporate Park, Kamani Junction, Opp. Fire Station, LBS Marg, Kurla (W) Mumbai MH 400070.
Email:nodal.officer@piramal.com
Contact Number: 022- 69181273

contact us
Grievance Redressal
open contact section

contact us
ಗಳು
ಆಗಾಗ ಕೇಳಿಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
open contact section

contact us
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂವಹನಗಳು
ಓಪನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಗಳಿಲ್ಲ
open contact section

contact us
ಫಾರ್ಮ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಗಳು
open contact section

contact us
ಶಾಖೆಯ ಸ್ಥಳ
open contact section