ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ನಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಕೊಡುಗೆಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ

ರೂ. 25 ಲಕ್ಷ

ರವರೆಗೆ ಸಾಲದ ಅವಧಿ

15 ವರ್ಷಗಳ

ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.

12.50% ವಾರ್ಷಿಕ

ಸವಿವರ ಫೀಸ್ ಹಾಗೂ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ *ಟಿ&ಸಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ

ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಬಹುದು ?

ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದು. ಕಂತನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ.

ಕಂತನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ.
  • ಕಂತಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

  • ಅರ್ಹತೆಯ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

1 ಲಕ್ಷ2 ಕೋಟಿ
ವರ್ಷ
1 ವ4 ವ
%
17%24%
ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಕಂತು
ಮೂಲ ಮೊಬಲಗು
ರೂ0
ಬಡ್ಡಿಯ ಮೊಬಲಗು
ರೂ0

ಬೇಕಾಗುವ ದಾಖಲೆಗಳು

ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ವೃತ್ತಿ/ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

ಕೆವೈಸಿ ದಾಖಲೆಗಳು

ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ

ಆದಾಯದ ದಾಖಲೆಗಳು

ಆದಾಯದ ಪುರಾವೆ

ಸಹ-ಅರ್ಜಿದಾರರು

ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫ್‌ಗಳು

whatsapp

ದಾಖಲೆಗಳ ಯಾದಿಯನ್ನು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಿರಿ

ನ್ಮ್ಮ ಸ್ಂತೃಪತ ಗಾಿಹಕರನ

ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಯೋಜನೆಯ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಣಯ ತಳೆಯುವಾಗಲೇ ನನಗೆ ಸಾಲ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಗಲೇ ನಾನು ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ ನನಗಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ಅವರು ಗ್ರಾಹಕರ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೊದಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ಮಲ್ ದಂಡ್
ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್‌ ಪ್ಲಾನರ್

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮೂಲಧನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಲಾಭಗಳು

ಸಾಲದ ಸಣ್ಣ ಅವಧಿ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಮೂಲಧನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿಯ ಅವಧಿ 9-12 ತಿಂಗಳ ವರೆಗಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಲದ ಅವಧಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತದೆ.


ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮದು ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರವೆಂದಾದರೆ, ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲವನ್ನು ಸಹರ್ಷ ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ.

ವ್ಯಾಪಾರ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೊದಗುತ್ತದೆ

ನೀವು ಸೀಜನ್ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಿರೇ? ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ಉನ್ನತ ಸೀಜನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವೂ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಕಷ್ಟಗಳು, ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಮೂಲಧನ ಸಾಲ ನಿಮಗೆ ವರದಾನವಾಗುತ್ತದೆ.

Types of Business Loan

View more

piramal faqs

ಆಗಾಗ ಕೇಳಿಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು?
piramal faqs

ನೀವು ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ಸಾಲವನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದೇ?
piramal faqs

ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಮೂಲಧನ ಸಾಲದ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿಯ ದಾಖಲೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?
piramal faqs

ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಮೂಲಧನ ಸಾಲದಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ?
piramal faqs

ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಮೂಲಧನ ಸಾಲ ನಿಮಗೇಕೆ ಬೇಕು?
piramal faqs

ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಮೂಲಧನ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡುವುದು?
piramal faqs