ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೋನ್ ಅರ್ಹತಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಪಿರಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಅರ್ಹತಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ

ಇದೇನು ರಹಸ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲವು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅಸಾಧಾರಣ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಮಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮೂಲಧನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ನೀವೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ತಳೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನೀವು ದೂರವಿರಿಸಲೇಬೇಕು. ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಅರ್ಹತೆಯ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅರ್ಹರೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಲಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ನಿಜವೆಂದರೆ, ಈ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಧನವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಲ ಅರ್ಹತೆಯ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹರೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

10k10ಲಕ್ಷ
05 ಲಕ್ಷ
%
17%24%
ವರ್ಷ
1 ವ4 ವ
ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ-ಸಾಲದ ಅರ್ಹತೆ
Disclaimer
Results generated by the calculator is indicative in nature. Piramal Capital Housing Finance Limited (“PCHFL”) does not guarantee accuracy, commitment, undertaking, completeness, or correct sequence of any the details provided therein and therefore no reliance should be placed by the user for any purpose whatsoever on the information contained / data generated herein or on its completeness/accuracy.

The calculator is only a tool that assists the users to arrive at results of various illustrative scenarios generated from the data input by the users. The user should exercise due care and caution (including if necessary, obtaining of advise of tax/legal/accounting/financial/other professionals) prior to taking of any decision, acting, or omitting to act, on the basis of the information contained/data generated herein.

PCHFL does not undertake any liability or responsibility to update any data. No claim (whether in contract, tort (including negligence) or otherwise) shall arise out of or in connection with the services against PCHFL. Neither PCHFL nor any of its agents or licensors or group companies shall be liable to user/any third party, for any direct, indirect, Incidental, special, or consequential loss or damages (including, without limitation for loss of profit, business opportunity or loss of goodwill) whatsoever, whether in contract, tort, misrepresentation or otherwise arising from the use of these tools/information contained/data generated herein.
Read more

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಟೇಬಲ್

ಶುಲ್ಕಗಳು ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳು
ಸಾಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳು ಸಾಲದ ಮೊಬಲಗಿನ 2.00% ವರೆಗೆ. ಆದರೆ, ಸಾಲ ವಿತರಣೆಯ ಮೊದಲೇ ಯುಆರ್‌ಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಮೈಕ್ರೊ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ರೂ. 5 ಲಕ್ಷದ ವರೆಗಿನ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವು ಶೂನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.
ಬಡ್ಡಿಯ ದರದ ಶ್ರೇಣಿ ಕನಿಷ್ಠ 12.99% ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 22.50%
ಮುಂದಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದಾಗ ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳುಮೂಲಧನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದಾಗ 5% ವರೆಗೆ + ಅನ್ವಯಿಸುವ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮೈಕ್ರೊ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂಥ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಾಗ ರೂ. 50 ಲಕ್ಷದ ವರೆಗಿನ ಫಿಕ್ಸ್‌‌ಡ್ ದರದ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಚಾರ್ಜ್‌ನ ಮುಂದಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ/ಮುಂದಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವಿಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮುಂದಾಗಿ ಪಾವತಿ - ಪೂರ್ತಿ ಅಥವಾ ಆಂಶಿಕ 6 ಕಂತುಗಳನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ ವರೆಗೆ ಆಂಶಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮುಂದಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, 12 ಕಂತುಗಳ ನಂತರ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮಾಲಧನದ 25% ವರೆಗೆ ಆಂಶಿಕ ಪಾವತಿಸುವಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಡ್ಯುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸಾಲ ಮುಕ್ತಾಯ ಪತ್ರ ಶೂನ್ಯ
ಸಾಲ ಮುಕ್ತಾಯ ಪತ್ರ ಶೂನ್ಯ
ಸಾಲ ತೀರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಅರ್ಹತೆಯ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನವೇನು ?

ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ಗಾಗಿ ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌‌ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ ಅರ್ಹತೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಇರುವ ಈ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ ಅರ್ಹತೆಯ ಅಂದಾಜನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರನ್ನು ಬಳಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ತಕ್ಷಣ ಅಂದಾಜನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ :

  • ನೀವು ಬಯಸುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆರಿಸಿರಿ.
  • ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಯ ದಾಖಲು ಮಾಡಿರಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಯ ಕನಿಷ್ಠ 21 ವರ್ಷವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಯ 65 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮೀರಿರಬಾರದು.
  • ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಆರಿಸಿರಿ.
  • ನೀವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿರಿ. ನೆನಪಿರಲಿ, ನೀವು ನೀಡುವ ಲೆಕ್ಕವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಂತುಗಳ ಸಮಾನ ಮೊತ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂತುಗಳೂ ಸೇರಿರಬೇಕು.


ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ನೀವು ‘ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್‌’ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಈ ಋಣ ಸಂಚಯನ ಸಾಲದ ಅರ್ಹತೆಯ ಪರಿಶೀಲಕವು ತಾನಾಗಿಯೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಮೊಬಲಗನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನ ಬಲ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ನೆನಪಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲತೆಯ ಅನುಸಾರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿಯ ದರ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕೇವಲ ಅಂದಾಜನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೊಂದು ಸೂಚಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲವು ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ ಸಾಲದ ಇತಿಹಾಸ, ನೌಕರಿಯ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕವು. ನಿಖರವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅರಿಯಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಕೇಳುವ ಅತಿರಿಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅವರು ನೀಡಬಲ್ಲರು.

ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ?

ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಎಮ್‌ಎಸ್‌ಎಮ್‌ಇ ಸಾಲದ ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಂದಾಯದ ದಾಖಲೆ, ಸಿಬಿಲ್ ಅಂಕ, ಸಾಲ ಬಳಕೆಯ ಅನುಪಾತ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆಂಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಾಚರಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಲು ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅನುರೂಪರಾಗಿರಬೇಕು :

ಉತ್ತಮ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಅಂಕ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 700ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಎರ್‌ಎಮ್‌ಇ ಸಾಲದ ಅರ್ಹತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದು

ಹಣದ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಲ ನಿಷ್ಠೆಯ ಸ್ವಚ್ಛ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಬಹುದು. ಫಲ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌‌ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕೆಪಿಟಲ್ ಲೋನ್ ಅರ್ಹತೆಯ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅತ್ಯಂತ ಚತುರ ಹಾಗೂ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಸುಲಭ ಬಳಕೆಯ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ, ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ನೆನಪಿರಲಿ, ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಿದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮ ಹಾಗೂ ಷರತ್ತುಗಳಿರುತ್ತವೆ.

ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಿರಿ ?

ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಶಾದಾಯಕವಲ್ಲ ಎಂದಾದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವೊಂದು ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ :

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರಿ

ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಾದರೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾರಣರಾಗುವಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ.

ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳು ನ್ಯೂನತೆ ರಹಿತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿರಿ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿಯು ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗಲು ಕಾರಣ ನಕಲು ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವೆಂದರೆ, ನೀಡಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಗಮನೀಯ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿರಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ನೀವು ಸಲೀಸಾದ ಹಾಗೂ ನಿರರ್ಗಳ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.

ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಭಾವ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿರಿ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಯಧೇಷ್ಟ ಲಾಭಗಳಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಏರಿಳಿತಗಳಿವೆ ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಿಮಿತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿಯ ದರ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಸಂಪಾದಿಸಿರಿ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ ನೀಡುವವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಬಿಎಫ್‌ಸಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಭದ್ರತಾ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಸ್ಥಿರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಿರುವಾಗ.

ಆಗಾಗ ಕೇಳಿಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಗೆ ಅರಿಯಲಿ ?
piramal faqs

ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ?
piramal faqs

ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಲಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದೇ ?
piramal faqs

ಕೆಟ್ಟ ಸಾಲದ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದರೂ ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ?
piramal faqs

ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಎಮ್‌ಎಸ್‌ಎಮ್‌ಇ ಸಾಲ ಸಿಗಬಹುದೇ ?
piramal faqs

ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಅರ್ಹತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ?
piramal faqs

ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಎಷ್ಟು ?
piramal faqs

ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವುವು ?
piramal faqs

ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ?
piramal faqs

ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿ ?
piramal faqs