ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ EMI ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಪಿರಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಅರ್ಹತಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೋನಿನ EMI ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ

ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಕಂತಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಕಂತನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಮೂಲ ಮೊಬಲಗು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌‌ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ ಕಂತಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಾಗ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಕಂತನ್ನು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದಾದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಲದ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಕಂತು ಎಷ್ಟೆಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ಗೆ ಸಾಲದ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ನೀವು ನೀಡಬೇಕಾಗುವ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ, ಬಡ್ಡಿಯ ದರ, ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀವು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಕಂತಿನ ಲೆಕ್ಕ ತಾನಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ನಿಖರವಾಗಿ ಕಂತಿನ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ನಾವು ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾದಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಿರೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌‌ನ ಮೆಶೀನರಿ ಸಾಲದ ಕಂತಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಕಂತಿನ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

1 ಲಕ್ಷ2 ಕೋಟಿ
ವರ್ಷ
1 ವ4 ವ
%
17%24%
ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಕಂತು
ಮೂಲ ಮೊಬಲಗು
ರೂ0
ಬಡ್ಡಿಯ ಮೊಬಲಗು
ರೂ0
Disclaimer
Results generated by the calculator is indicative in nature. Piramal Capital Housing Finance Limited (“PCHFL”) does not guarantee accuracy, commitment, undertaking, completeness, or correct sequence of any the details provided therein and therefore no reliance should be placed by the user for any purpose whatsoever on the information contained / data generated herein or on its completeness/accuracy.

The calculator is only a tool that assists the users to arrive at results of various illustrative scenarios generated from the data input by the users. The user should exercise due care and caution (including if necessary, obtaining of advise of tax/legal/accounting/financial/other professionals) prior to taking of any decision, acting, or omitting to act, on the basis of the information contained/data generated herein.

PCHFL does not undertake any liability or responsibility to update any data. No claim (whether in contract, tort (including negligence) or otherwise) shall arise out of or in connection with the services against PCHFL. Neither PCHFL nor any of its agents or licensors or group companies shall be liable to user/any third party, for any direct, indirect, Incidental, special, or consequential loss or damages (including, without limitation for loss of profit, business opportunity or loss of goodwill) whatsoever, whether in contract, tort, misrepresentation or otherwise arising from the use of these tools/information contained/data generated herein.
Read more

ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌‌ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಬಳಸುವಿರಿ?

ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌‌ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ ಕಂತಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿವರಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದರಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ, ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯ ದರ. ಇವನ್ನು ನೀವು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದಾಕ್ಷಣ ಅದು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಂತುಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌‌ನ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನ್ನು ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಯ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆಗಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ ಕಂತನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲು ಆದರ್ಶವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ವಿರುದ್ಧ ನೀವೆಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕಂತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ ಕಂತಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅವಧಿ, ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯ ದರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವೊಂದು ಸರಳ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬಲಗು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಗಳ ಅಂದಾಜನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ, ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯ ದರ ದಾಖಲು ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು “ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್‌” ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂದಾಜು ಕಂತಿನ ಮೊಬಲಗು ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಕ್ಷಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಅನುಸಾರ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿಯ ದರವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ ಕಂತಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಲಾಭಗಳು

ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌‌ನ ಎಮ್‌ಎಸ್‌ಎಮ್‌ಇ ಸಾಲಗಳಿಗಾಗಿ ಕಂತಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಲವಾರು ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ :

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ

ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ ಅರ್ಹತೆಯ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಸಕ್ಷಮವಾಗಿ ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಲ್ಲದೇ, ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

EMI ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಿರು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಬಹುದಾದ ಅಂದಾಜು ಕಂತಿನ ಮೊಬಲಗನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೋಜನಾ ಹಣಕಾಸು ದಕ್ಷತೆ

ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ ಸಾಲದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೋನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಳೆಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಬಳಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಅನುಸಾರ ನೀವು ಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಅವಧಿಯನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.

ವಿವರವಾದ ಭೋಗ್ಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಪೀರಾಮಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌‌ನ ಎಸ್‌ಎಮ್‌ಇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಸವಿವರ ಮೇಲ್ನೋಟವನ್ನೀಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅಮೂರ್ತೀಕರಣ ವೇಳೆಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಸಾರ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಕಂತಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕಾರಣಗಳೇನು?

ಕಂತುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿಯ ದರದ ಮೇಲೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ :

ಸಾಲದ ಮೊಬಲಗು

ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಸಾಲದ ಮೊಬಲಗು ನೀವು ನೀಡಬೇಕಾಗುವ ಕಂತಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನೀಯವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಸಾಲದ ಮೊಬಲಗು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಮೊಬಲಗು ಮೇಲಕ್ಕೇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಾಲ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಕಂತು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳು ಆಂಶಿಕವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಡ್ಡಿಯ ದರ

ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಬಡ್ಡಿಯ ದರವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ. ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಲ ನೀಡುವವರು ನೀಡುವ ಸಾಲದ ಆಯ್ಕೆಗಳ ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿಯ ದರ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಂದೂ ಆರಿಸಬಾರದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ಏನಿವೆ ಎಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ನಿಯಮ ಹಾಗೂ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

ಸಾಲದ ಅವಧಿ

ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಅಥವಾ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂತಿನ ಮೊಬಲಗು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗ ಕಂತಿನ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಗಾಗ ಕೇಳಿಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಕಂತಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ?
piramal faqs

ನಾನು ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಎಮ್‌ಎಸ್‌ಎಮ್‌ಇ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೇ?
piramal faqs

ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಲದ ಕಂತನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವುದು?
piramal faqs

ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ?
piramal faqs

ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಎಮ್‌ಎಸ್‌ಎಮ್‌ಇ ಸಾಲ ಸಿಗಬಹುದೇ ?
piramal faqs

ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಕಂತಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಅದೇಕೆ ಮುಖ್ಯ?
piramal faqs

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಂತುಗಳ ಮೊತ್ತ ಬದಲಾಗಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಇರುವುದೇ?
piramal faqs

ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಮರುಸಂದಾಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದರೆ ಅಥವಾ ಇಸಿಎಸ್ ಬೌಂಸ್ ಆದರೆ, ಆಗೇನಾಗುತ್ತದೆ?
piramal faqs

ಸಾಲದ ಅವಧಿಯು ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಕಂತಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದೇ?
piramal faqs

ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಆಂಶಿಕ ಮರುಪಾವತಿ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ?
piramal faqs

ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಮುಂದಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳೇನಾದರೂ ಇವೆಯೇ?
piramal faqs

ವ್ಯಾಪಾರದ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಕಂತಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಯಾವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?
piramal faqs

ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಆಮೂರ್ತೀಕರಣ ಅನುಸೂಚಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
piramal faqs