વ્યવસાય લોન પાત્રતા કેલ્ક્યુલેટર

પિરામલ ફાઇનાન્સ હોમ લોન પાત્રતા કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરીને તમારી વ્યવસાય લોનની પાત્રતા નક્કી કરો

બિઝનેસ લોન તમારા સાહસ નિર્માણ કરવા અને વધારવા માટે સહાયરૂપ થવા તમને અતુલનીય તક આપે છે તેમાં કોઈ ગોપનીય વાત નથી. બિઝનેસ લોન લોન લેવી તે સમયાંતરે વધતી તમારી મૂડીની આવશ્યકતાઓને પહોંચી વળવાની ખરેખર ઉત્તમ રીત છે. આમ છતાં તમે બિઝનેસ લોન માટે અરજી કરો તે પૂર્વે તમારી બિઝનેસ લોનની પાત્રતા નક્કી કરવાનું મહત્ત્વપૂર્ણ છે.

આ રીતે તમે ખોટા નિર્ણય લેવાની શક્યતા પણ ટાળી શકો છો. પીરામલ ફાઈનાન્સનું બિઝનેસ લોન પાત્રતા કેલ્ક્યુલેટર તમારી જોડે હોય તો તમે પાત્ર છો કે નહીં તે આસાનીથી જાણી શકો છો. વાસ્તવમાં આ અસરકારક સાધન કમર્શિયલ લોન પાત્રતા કેલ્ક્યુલેટર તરીકે પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે. આમ, તમે બિઝનેસ લોન માટે પાત્ર છો કે નહીં તે નક્કી કરી શકો છો.

10 हजार10 લાખ
05 લાખ
%
17%24%
વર્ષ
1 વર્ષ4 વર્ષ
તમારી વ્યવસાય-લોન પાત્રતા છે
Disclaimer
Results generated by the calculator is indicative in nature. Piramal Capital Housing Finance Limited (“PCHFL”) does not guarantee accuracy, commitment, undertaking, completeness, or correct sequence of any the details provided therein and therefore no reliance should be placed by the user for any purpose whatsoever on the information contained / data generated herein or on its completeness/accuracy.

The calculator is only a tool that assists the users to arrive at results of various illustrative scenarios generated from the data input by the users. The user should exercise due care and caution (including if necessary, obtaining of advise of tax/legal/accounting/financial/other professionals) prior to taking of any decision, acting, or omitting to act, on the basis of the information contained/data generated herein.

PCHFL does not undertake any liability or responsibility to update any data. No claim (whether in contract, tort (including negligence) or otherwise) shall arise out of or in connection with the services against PCHFL. Neither PCHFL nor any of its agents or licensors or group companies shall be liable to user/any third party, for any direct, indirect, Incidental, special, or consequential loss or damages (including, without limitation for loss of profit, business opportunity or loss of goodwill) whatsoever, whether in contract, tort, misrepresentation or otherwise arising from the use of these tools/information contained/data generated herein.
Read more

ગણતરીનું કોષ્ટક

ફીશુલ્ક
લોન પ્રક્રિયા શુલ્કલોનની રકમના 2.00 ટકા સુધી. જોકે વિતરણ પૂર્વે યુઆરસી સુપરત કરવાને આધીન સૂક્ષ્મ અને લઘુ ઉદ્યોગો દ્વારા લેવાતી રૂ. 5 લાખ સુધીની લોન સુવિધા માટે કોઈ પ્રક્રિયા ફી લાગુ કરાતી નથી.
વ્યાજ દર શ્રેણીલઘુતમ 12.99% અને મહત્તમ 22.50%
પૂર્વચુકવણી શુલ્ક પુનઃચુકવણી કરેલી મૂળ રકમના 5% સુધી + લાગુ કર ધ્યાન રાખો કે સૂક્ષ્મ અને લઘુ ઉદ્યોગો દ્વારા લેવાતી રૂ. 50 લાખ સુધીની નિશ્ચિત વ્યાજ દરની સુવિધા અને પોતાના સ્રોતમાંથી લોન ક્લોઝર માટે કોઈ ફોરક્લોઝર / પૂર્વચુકવણી શુલ્ક લાગુ નથી.
પૂર્વચુકવણી- આંશિક કે સંપૂર્ણ6 ઈએમઆઈની પુનઃચુકવણી સુધી આંશિક કે સંપૂર્ણ કોઈ પૂર્વચુકવણી મંજૂર નથી. જોકે 12 ઈએમઆઈ પછી મૂળ બાકી રકમના 25 ટકા સુધી આંશિક ચુકવણી મંજૂર કરાય છે. નાણાકીય વર્ષમાં તે એક જ વાર મંજૂર છે અને લોનની મુદત દરમિયાન બે વાર મંજૂર છે.
ડુપ્લિકેટ લોન ક્લોઝર પત્રશૂન્ય
લોન ક્લોઝર પત્રશૂન્ય
સોલ્વન્સી સર્ટિફિકેટલાગુ નહીં

પીરામલ ફાઈનાન્સનું બિઝનેસ લોન પાત્રતા કેલ્ક્યુલેટર કઈ રીતે ઉપયોગ કરવું જોઈએ?

તમે અમારી વેબસાઈટ પર પીરામલ ફાઈનાન્સનું બિઝનેસ લોન કેલ્ક્યુલેટર તપાસી શકો છો. બિઝનેસ લોન પાત્રતા માટે ઓનલાઈન કેલ્ક્યુલેટર તમારી બિઝનેસ લોનની પાત્રતાનો તુરંત અંદાજ મેળવવામાં તમને મદદરૂપ થઈ શકે છે. કેલ્ક્યુલેટર ઉપયોગમાં એકદમ આસાન છે. તમે ઝડપથી અંદાજ મેળવવા માટે આ પગલાંનું પાલન કરી શકો છોઃ

  • તમારું ઈચ્છિત સ્થળ સિલેક્ટ કરો.
  • તમારી ઉંમર એન્ટર કરો. વ્યવસાય લોન માટે અરજી કરવી , સમયે તમારી ઉંમર 21 વર્ષથી વધુ હોવી જોઈએ. અને તમારી લોનની મેચ્યુરિટીના સમયે તમારી ઉંમર 65 વર્ષથી વધુ નહીં હોઈ શકે.
  • નિમ્નલિખિત પગલામાં બધી કર કપાત કર્યા પછી તમારો વાર્ષિક નફો સિલેક્ટ કરો.
  • તમે હાલમાં ચૂકવી રહ્યા છો તે મોજૂદ માસિક ઈએમઆઈ સિલેક્ટ કરો. યાદ રાખો કે ગણતરીમાં તમે હાલમાં ચૂકવી રહ્યા છો તે બધઝા ઈએમઆઈની એકસમાન રકમ પૂરી પાડવાની રહેશે. ઉપરાંત તેમાં ક્રેડિટ કાર્ડસ માટે ઈએમઆઈનો પણ સમાવેશ હોવો જોઈએ.


તમે ઉક્ત બધી માહિતી એન્ટર કરો તે પછી ‘કેલ્ક્યુલેટ’ બટન પર ક્લિક કરો. ડેબ્ટ કોન્સોલિડેશન લોન પાત્રતા કેલ્ક્યુલેટર આપોઆપ તમે પાત્ર છો તે બિઝનેસ લોનની રકમ તમને બતાવશે. તમે તમારા સ્ક્રીનની જમણી બાજુ આંકડાઓ જોઈ શકો છો.

યાદ રાખો, તમે તમારી અગ્રતા અનુસાર તમારી બિઝનેસ લોનના વ્યાજ દર અને મુદતમાં ફેરફાર પણ કરી શકો છો. તમારે એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે ઓ ઓનલાઈન કેલ્ક્યુલેટર ફક્ત અંદાજ પૂરો પાડે છે અને આંકડા સાંકેતિક છે.

અસલ દ્રષ્ટિએ બિઝનેસ લોન પાત્રતા વિવિધ અન્ય પરિબળો પર આધાર રાખે છે. આમાંથી અમુકમાં ધિરાણ ઈતિહાસ, રોજગારની વિગતો અને ઘણું બધું સમાવિષ્ટ છે. અચૂક આંકડા બહેતર રીતે સમજવા માટે તમે તમારી ઈચ્છિત બેન્કનો સંપર્ક કરી શકો છો. તેઓ તમને આવશ્યક અનુસાર બધી વધારાની માહિતી આપશે.

બિઝનેસ લોન પાત્રતા કઈ રીતે ગણતરી કરાય છે?

બિઝનેસ અને એમએસએમઈ લોન પાત્રતા માપદંડમાં વિવિધ પરિમાણોનો સમાવેશ થાય છે અને તેમાં તમારી ટેક્સ ચુકવણીનો રેકોર્ડ, સિબિલ સ્કોર, ધિરાણ ઉપયોગિતાનું પ્રમાણ, બેન્ક બેલેન્સ અને અન્ય બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. આથી નોંધનીય રીતે ઉચ્ચ બિઝનેસ લોન રકમ માટે પાત્ર બનવા તમારે નિમ્નલિખિત પરિબળોનું પાલન કરવું આવશ્યક છેઃ

ઉત્તમ સિબિલ સ્કોર જાળવો અને ખાતરી રાખો

તમારો ક્રેડિટ સ્કોર તમારા પાત્રતા માપદંડ નક્કી કરવામાં નોંધપાત્ર ભૂમિકા ભજવે છે. આમ, સિબિલ સ્કોર 700થી ઓછો હોય તો લાક્ષણિત રીતે તમારા વેપાર અને એસએમઈ લોન પાત્રતા પર અસર કરી શકે છે.

તમારા ઈએમઆઈ અને કર સમયસર ચૂકવો

તમે ચુકવણીમાં નિયમિત અને સ્વચ્છ રેકોર્ડ ધરાવતા હોય તો તમે મોટી લોન માટે પાત્ર બની શકો છો. આને કારણે તમને વધુ સંખ્યામાં બિઝનેસ લોન પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.
પીરામલ ફાઈનાન્સનું વર્કિંગ કેપિટલ લોન પાત્રતા કેલ્ક્યુલેટર બહુ જ સ્માર્ટ અને સિંપલ છે. તમે બિઝનેસ લોન માટે તમારી પાત્રતા નક્કી કરવા આ ઉપયોગમાં આસાન કેલ્ક્યુલેટર જરૂર અજમાવી જોવું જોઈએ. ઉફરાંત તમે તે માટે અરજી કરી શકો છો અને તુરંત ઓનલાઈન મંજૂરી મેળવી શકો છો.
યાદ રાખો, તમે જેને માટે અરજી કરો તે બિઝનેસ લોન અરજી કર્યાના 24 કલાકમા વિતરણ કરાય છે. જોકે તેની સાથે અમુક નિયમો અને શરતો સંકળાયેલા છે.

બિઝનેસ લોન માટે તમારી પાત્રતા કઈ રીતે સુધારી શકાય?

જો બિઝનેસ લોન માટે તમારી પાત્રતા આશાસ્પદ નહીં હોય તો તે સુધારવા માટે તમે અમુક રીત અજમાવી શકો છો. અમે તમારી બિઝનેસ લોન પાત્રતા વધારવા માટે નીચે અમુક પદ્ધતિઓ બતાવી છે. તેમાં સમાવિષ્ટ છેઃ

તમારા કર નિયમિત ચૂકવો

સર્વ બાબતોમાં સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ એ છે કે તમારા કરો તમારે સમયસર ચૂકવવા જોઈએ. તમારો કર ઈતિહાસ બહુ જ મહત્ત્વપૂર્ણ હોવાથી તે સારી રીતે જાળવી રાખવો જોઈએ. જો કરની ચુકવણીમાં કસૂર કરવામાં આવશે તે લોન નકારાઈ જશે એ નિશ્ચિત છે. આથી જ તમારી કરની ચુકવણી સમયસર કરવાનું મહત્ત્વપૂર્ણ છે.

તમારા દસ્તાવેજો કોઈ પણ ભૂલોથી મુક્ત હોય તેની ખાતરી રાખો

મોટા ભાગના કિસ્સામાં લોનની અરજી નકલી અથવા અધૂરા દસ્તાવેજોને લીધે નકારાઈ જાય છે. આથી તમારે તમારી યાદીમાંના બધા દસ્તાવેજો તમારી અરજી સાથે સુપરત કરવાની ખાતરી રાખવી જોઈએ. જોકે સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ એ છે કે આ દસ્તાવેજો કોઈ પણ નોંધપાત્ર ભૂલોથી મુક્ત હોવા જોઈએ. અને આવું કરવા પર આસાન અને સહજ બેન્કિંગ અનુભવ કરી શકાશે.

ભાવિ નાણાકીય સંભાવનાઓ ધ્યાનમાં લો

અમે સામાન્ય રીતે એવા લોકોને લોન આપીએ છીએ, જેઓ સ્થિર રહીને નોંધપાત્ર નફો ઊપજાવવા માગે છે. જો વેપાર ઉદ્યોગ અસ્થિર હોય તો બેન્ક લોનની અરજી નકારવાની શક્યતા છે. અને આવા કિસ્સામાં જો લોન મંજૂર થાય તો પણ વ્યાજ દર આપોઆપ વધી જાય છે.

વેપાર નફો વધારો

મોટા ભાગના ધિરાણદારો સારો ધંધો ચાલતો હોય તેને અગ્રતા આપે છે. આથી બેન્કો અને એનબીએફસી લાક્ષણિક રીતે નોંધપાત્ર નુકસાન કરતા હોય તેવા વેપાર નકારી કાઢે છે. આથી જ ખાસ કરીને અસ્થિર વેપાર રેકોર્ડ હોય તે સંરક્ષિત લોન મેળવવાનું તમારે માટે મહત્ત્વપૂર્ણ છે.

એફએક્યુ

હું બિઝનેસ લોન માટે પાત્ર છું કે નહીં તે કઈ રીતે જાણી શકાય?
piramal faqs

બિઝનેસ લોન લોન મેળવવા માટે કેટલી આવક હોવી જરૂરી છે?
piramal faqs

શું એકલ પ્રોપ્રાઈટર બિઝનેસ લોન મેળવી શકે?
piramal faqs

ખરાબ ક્રેડિટ સ્કોર હોય તો મને બિઝનેસ લોન મળી શકે?
piramal faqs

શું નવા વેપાર માટે મને એમએસએમઈ લોન મળી શકે?
piramal faqs

તમારી આવક તમારી બિઝનેસ લોન પાત્રતાને કઈ રીતે પ્રભાવિત કરી શકે?
piramal faqs

બિઝનેસ લોન માટે અરજી કરવા ઓછામાં ઓછી પાત્ર ઉંમર કેટલી છે?
piramal faqs

બિઝનેસ લોન માટે કયા દસ્તાવેજો આવશ્યક હોય છે?
piramal faqs

બિઝનેસ લોન માટે અરજી કરવા ઓછામાં ઓછી કેટલી કમાણી હોવી જોઈએ?
piramal faqs

બિઝનેસ લોન માટે મારી પાત્રતા કઈ રીતે તપાસી શકું?
piramal faqs