બિઝનેસ લોન EMI કેલ્ક્યુલેટર

પિરામલ ફાઇનાન્સ હોમ લોન પાત્રતા કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરીને તમારી વ્યવસાય લોન પર EMI નક્કી કરો

બિઝનેસ લોન્સ માટે ઈએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટર સંભાવ્ય રીતે બિઝનેસ લોન્સ માટે ઈએમઆઈની ગણતરી કરવાનું ઉત્તમ સાધન છે. તમારે એ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ કે બિઝનેસ લોનની મૂળ રકમ કોઈ પણ અન્ય લોન કરતાં હંમેશાં વધુ હોય છે.

તમારી પાસે પીરામલ ફાઈનાન્સનું બિઝનેસ લોન ઈએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટર હાથવગું હોય તો તમે આસાનીથી તમારી લોનના ઈએમઆઈની ગણતરી કરી શકો છો. અને તમે બિઝનેસ લોન અથવા કોઈ પણ અન્ય લાક્ષણિક લોન યોજના માટે અરજી કરો તે પૂર્વે આ કરી શકો છો.

બિઝનેસ લોન ઈએમઆઈ ગણતરી કરવા માટે તમારે ઓનલાઈન કેલ્ક્યુલેટરમાં બધી મૂળભૂત લોનની વિગતો પૂરી પાડવાનું આવશ્યક છે. તમારે પૂરી પાડવી જરૂરી અમુક વિગતોમાં તમારી લોનની રકમ, વ્યાજ દર અને પુનઃચુકવણી મુદતનો સમાવેશ થાય છે. અને તમે બધી આવશ્યક વિગતો ભરો છો ત્યારે તમારી બિઝનેસ લોનના ઈએમઆઈ આપોઆપ ગણતરી થાય છે.

કૃપા કરી ધ્યાનમાં લો કે અમે લોનની મંજૂરી દરમિયાન ઈએમઆઈની રકમ ચોક્કસ કેટલી છે તેની વ્યાખ્યા કરીશું. જો તમે ટૂંક સમયમાં વ્યવસાય લોન માટે અરજી કરવી તો તમે યોગ્ય સ્થાને આવ્યા છો. તમે પીરામલ ફાઈનાન્સના મશીનરી લોન ઈએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટર સાથે તમારા બિઝનેસ લોન ઈએમઆઈની ગણતરી કરી શકો છો.

1 લાખ2 કરોડ
વર્ષ
1 વર્ષ4 વર્ષ
%
17%24%
તમારી વ્યવસાય-લોન પાત્રતા છે
મૂળ રકમ
રૂ.0
વ્યાજની રકમ
રૂ.0
Disclaimer
Results generated by the calculator is indicative in nature. Piramal Capital Housing Finance Limited (“PCHFL”) does not guarantee accuracy, commitment, undertaking, completeness, or correct sequence of any the details provided therein and therefore no reliance should be placed by the user for any purpose whatsoever on the information contained / data generated herein or on its completeness/accuracy.

The calculator is only a tool that assists the users to arrive at results of various illustrative scenarios generated from the data input by the users. The user should exercise due care and caution (including if necessary, obtaining of advise of tax/legal/accounting/financial/other professionals) prior to taking of any decision, acting, or omitting to act, on the basis of the information contained/data generated herein.

PCHFL does not undertake any liability or responsibility to update any data. No claim (whether in contract, tort (including negligence) or otherwise) shall arise out of or in connection with the services against PCHFL. Neither PCHFL nor any of its agents or licensors or group companies shall be liable to user/any third party, for any direct, indirect, Incidental, special, or consequential loss or damages (including, without limitation for loss of profit, business opportunity or loss of goodwill) whatsoever, whether in contract, tort, misrepresentation or otherwise arising from the use of these tools/information contained/data generated herein.
Read more

પીરામલ ફાઈનાન્સનું બિઝનેસ લોન ઈએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટર કઈ રીતે ઉપયોગ કરવું ?

પીરામલ ફાઈનાન્સનું બિઝનેસ લોન ઈએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટર ઉપયોગમાં અત્યંત આસાન છે. તમારે ગણતરી કરતા સાધનમાં ફક્ત અમુક વિગતો ભરવાની રહે છે. તેમાં લોનની રકમ, લોનની મુદત અને વ્યાજ દર વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. તમે આ બધી વિગતો ભર્યા પછી આગળ વધી શકો છો.

તમારા હપ્તાની ગણતરી કરવા ઉપરાંત પીરામલ ફાઈનાન્સનું આ કેલ્ક્યુલેટર બિઝનેસ લોન રિપેમેન્ટ કેલ્ક્યુલેટર તરીકે પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે. તમે વ્યાજની રકમ સાથે મૂળ રકમનું બ્રેક-અપ પણ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. તમે મુદત બદલીને તમારી ક્ષમતાને આધારે તમારા રિપેમેન્ટ વિકલ્પો સ્વૈચ્છિક રીતે પણ પસંદ કરી શકો છો.

બિઝનેસ લોન ઈએમઆઈ કઈ રીતે ગણતરી કરવામાં આવે છે?

પીરામલ ફાઈનાન્સનું બિઝનેસ ફાઈનાન્સ કેલ્ક્યુલેટર તમારા બિઝનેસ લોન ઈએમઆઈની ગણતરી કરવા માટે આદર્શ છે. તે તમને અમારી લોનની રકમ સામે માસિક હપ્તા તુરંત પૂરા પાડે છે. અને બિઝનેસ લોન ઈએમઆઈની ગણતરી માટે તમારે મુદત, લોનની રકમ અને વ્યાજ દર ધ્યાનમાં લેવાનું જરૂરી છે.

આ કેલ્ક્યુલેટર તમને જૂજ આસાન પગલાં સાથે બિઝનેસ લોનના ઈએમઆઈની ગણતરી કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. આમ, તે તમને અંદાજિત રકમ પૂરી પાડે છે અને તમારા નાણાકીય નિયોજનમાં સહાય કરે છે. તુરંત પરિણામો પ્રાપ્ત કરવા લોનની રકમ, વ્યાજ દર અને લોનની મુદત ભરો. તમારા સ્ક્રીન પર સેકંડોમાં અંદાજિત ઈએમઆઈ દર્શાવતું જોવા માટે 'કેલ્ક્યુલેટ' બટન પર ક્લિક કરો.

પીરામલ ફાઈનાન્સે કાર્યક્ષમ રીતે તેનું બિઝનેસ લોન વ્યાજ દર કેલ્ક્યુલેટર તૈયાર કર્યું છે. તે તમને તમારી આવશ્યકતાઓ અને બજેટ અનુસાર બિઝનેસ લોન વ્યાજ દર સમાયોજિત કરવામાં મદદ કરે છે.

પીરામલ ફાઈનાન્સના બિઝનેસ લોન ઈએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરવાના ફાયદા

પીરામલ ફાઈનાન્સના એમએસએમઈ લોન્સ માટે ઈએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટરના ઘણા બધા ફાયદા છે. અમુક નીચે મુજબ છેઃ

અસરકારક લોન આયોજન

બિઝનેસ લોન કેલ્ક્યુલેટર સમય બચાવવામાં કાર્યક્ષમ રીતે મદદ કરે છે. ઉપરાંત તે અસરકારક લોન નિયોજનમાં પણ મદદ કરે છે.

EMI ની સંખ્યા

સ્મોલ બિઝનેસ લોન કેલ્ક્યુલેટર લાક્ષણિક રીતે બિઝનેસ લોન પર શક્ય ઉદભવનારા ઈએમઆઈની સરેરાશ રકમ પ્રદર્શિત કરે છે.

આયોજન નાણાકીય કાર્યક્ષમતા

સ્ટાર્ટ-અપ લોન કેલ્ક્યુલેટર ભવિષ્ય માટે ફળદ્રુપ રીતે નાણાકીય નિયોજન કરવામાં મદદરૂપ થાય છે.

સ્ટાર્ટ-અપ બિઝનેસ લોન કેલ્ક્યુલેટર

તે સ્ટાર્ટ-અપ બિઝનેસ લોન કેલ્ક્યુલેટર થકી કરી શકાય છે, જેમાં તમને ઘણી બધી સમયસૂચિ પસંદ કરવાનો વિકલ્પ મળે છે. તમે તમારી આવશ્યકતા અનુસાર પણ ઈએમઆઈ હપ્તા ધ્યાનમાં લઈ શકો છો.

વિગતવાર ઋણમુક્તિ શેડ્યૂલ

પીરામલ ફાઈનાન્સનું એસએમઈ કેલ્ક્યુલેટર ઉપલબ્ધ બિઝનેસ લોનનો વિગતવાર દ્રષ્ટિબિંદુ દર્શાવે છે. અને આ લાક્ષણિક રીતે એમોર્ટાઈઝેશન સમયસૂચિ થકી કરવામાં આવે છે.

બિઝનેસ લોન ઈએમઆઈને પ્રભાવિત કરતાં પરિબળો કયાં છે?

અમુક પરિબળો બિઝનેસ લોન ઈએમઆઈને ઈરાદાપૂર્વક પ્રભાવિત કરે છે અને બિઝનેસ લોન વ્યાજ દરો નીચે મુજબ છેઃ

લોનની રકમ

તમારે એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે તમે લીધેલું ઋણ નોંધપાત્ર રીતે તમારી ઈએમઆઈ રકમ નક્કી કરે છે. અને રકમ ઉચ્ચ હોય ત્યારે તમારી ઈએમઆઈ રકમ આપોઆપ વધે છે. દરમિયાન તમારી રકમ નીચી હોય ત્યારે ઈએમઆઈ રકમ પણ નીચી રહે છે. આમ છતાં બિઝનેસ લોનના ઈએમઆઈ તમારી લોનની રકમની પુનઃચુકવણીની મુદત પર આંશિક આધાર રાખે છે.

વ્યાજ દર

એકંદરે વ્યાજ દર ખાસ કરીને બિઝનેસ લોનના ઈએમઆઈ નક્કી કરવામાં મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. તે અનેક ધિરાણદારો દ્વારા અપાતા લોનના વિકલ્પોની તુલની કરીને પસંદ કરાય છે. તમારે ઓછા વ્યાજ દરોની લાલચમાં નહીં આવવું જોઈએ અને કોઈ પણ છૂપા શુલ્ક છે કે કેમ તે તપાસી લેવું જોઈએ. તમારે બિઝનેસ લોન માટે અરજી કરવા પૂર્વે નિયમો અને શરતો પણ ધ્યાનમાં લેવાનું જરૂરી છે.

લોનની મુદત

લોનની મુદત અને પુનઃચુકવણીની મુદત પણ બિઝનેસ લોનના ઈએમઆઈ નક્કી કરવાની વાત આવે ત્યારે નોંધપાત્ર ભૂમિકા ભજવે છે. યાદ રાખો કે લાંબી મુદત હોય તેમ ઈએમઆઈ ઓછા રહે છે. બીજી બાજુ ટૂંકી મુદત હોય તેમ ઈએમઆઈની રકમ નોંધપાત્ર રીતે ઉચ્ચ હોય છે.

એફએક્યુ

બિઝનેસ લોન ઈએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટર કઈ રીતે કામ કરે છે?
piramal faqs

શું મને નવા વેપાર માટે એમએસએમઈ લોન મળી શકે?
piramal faqs

કમર્શિયલ લોન ઈએમઆઈ કઈ રીતે ગણતરી કરાય છે?
piramal faqs

શું ઈએમઆઈની રકમ ઓછી કરી શકાય?
piramal faqs

શું નવા વેપાર માટે મને એમએસએમઈ લોન મળી શકે?
piramal faqs

બિઝનેસ લોન લેવા પૂર્વે ઈએમઆઈની ગણતરી કરવાનું મહત્ત્વપૂર્ણ શા માટે છે?
piramal faqs

શું ભવિષ્યમાં મારા ઈએમઆઈ બદલાશે કે પછી યથાવત રહેશે?
piramal faqs

જો હું મારા પેમેન્ટ ચૂકવવામાં કસૂર કરું અથવા ઈસીએસ બાઉન્સ થાય તો શું થશે?
piramal faqs

શું લોનની મુદત બિઝનેસ લોન માટે મારા ઈએમઆઈને અસર કરશે?
piramal faqs

શું બિઝનેસ લોનમાં આંશિક ચુકવણી મંજૂર છે?
piramal faqs

બિઝનેસ લોન ક્લોઝર માટે કોઈ ફોરક્લોઝર શુલ્ક છે?
piramal faqs

વેપાર ખર્ચમાં ઈએમઆઈની ગણતરી શું ભૂમિકા ભજવે છે?
piramal faqs

બિઝનેસ લોન માટે એમોર્ટાઈઝેશન સમયસૂચિ શું છે?
piramal faqs