હોમ લોન ઈએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટર

પિરામલ ફાઇનાન્સ હોમ લોન EMI કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરીને તમારી હોમ લોન પર EMI નક્કી કરો

શું તમે Home Loan લેવા વિચારી રહ્યા છે, પરંતુ કેટલું ઈએમઆઈ ભરવાનું આવશે તે જાણતા નથી? પીરામલ ફાઈનાન્સનું હોમ લોન ઈએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટર તમારા ધિરાણદારને તમારે માસિક ચૂકવવી જરૂરી રકમ નક્કી કરવા માટે તમારી મદદે આવશે. અમારું હોમ લોન ઈએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટર તમારા સપનાનું ઘર ખરીદી કરવા માટે તમે યોગ્ય નિર્ણય લો તેની ખાતરી રાખશે.

અમારું હોમ લોન ઈએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટર તમારા માસિક ફાઈનાન્સીસ તે અનુસાર વ્યવસ્થાપન કરવા માટે તમને મદદરૂપ થશે. પીરામલ ફાઈનાન્સ પર ભરોસો કરીને તમે ઓછા વ્યાજ દરો અને લાંબા પુનઃચુકવણી સમયગાળા સાથે સુખદ હોમ લોન લઈ શકો છો. અમારું Home Loan Interest Rate કેલ્ક્યુલેયર ઉપયોગ કરીને તમે મૂળ રકમ પર કેટલું વ્યાજ દર જમા થાય છે તે નક્કી કરી શકો છો.

5 લાખ5 કરોડ
વર્ષ
5 વર્ષ30 વર્ષ
%
10.50%20%
તમારી હોમ લોન ઈએમઆઈ છે
મૂળ રકમ
રૂ.0
વ્યાજની રકમ
રૂ.0
Disclaimer
Results generated by the calculator is indicative in nature. Piramal Capital Housing Finance Limited (“PCHFL”) does not guarantee accuracy, commitment, undertaking, completeness, or correct sequence of any the details provided therein and therefore no reliance should be placed by the user for any purpose whatsoever on the information contained / data generated herein or on its completeness/accuracy.

The calculator is only a tool that assists the users to arrive at results of various illustrative scenarios generated from the data input by the users. The user should exercise due care and caution (including if necessary, obtaining of advise of tax/legal/accounting/financial/other professionals) prior to taking of any decision, acting, or omitting to act, on the basis of the information contained/data generated herein.

PCHFL does not undertake any liability or responsibility to update any data. No claim (whether in contract, tort (including negligence) or otherwise) shall arise out of or in connection with the services against PCHFL. Neither PCHFL nor any of its agents or licensors or group companies shall be liable to user/any third party, for any direct, indirect, Incidental, special, or consequential loss or damages (including, without limitation for loss of profit, business opportunity or loss of goodwill) whatsoever, whether in contract, tort, misrepresentation or otherwise arising from the use of these tools/information contained/data generated herein.
Read more

ઈએમઆઈ ગણતરી અથવા કોષ્ટક

મૂળ રકમમુદતવ્યાજ દરઈએમઆઈ
₹ 10 લાખ
10 વર્ષ
11%*
₹ 13,775
₹ 25 લાખ
10 વર્ષ
11%*
₹ 34,438
₹ 50 લાખ
20 વર્ષ
11%*
₹ 51,609
₹ 50 લાખ
25 વર્ષ
11%*
₹ 49,006
₹ 75 લાખ
25 વર્ષ
11%*
₹ 73,508

હોમ લોન ઈએમઆઈ શું છે?

ઈએમઆઈ એટલે ઈક્વેટેડ મંથલી ઈન્સ્ટોલમેન્ટ, એટલે કે, સમાન માસિક હપ્તા અને આ રકમ દરેક મહિને તમારે તમારા ધિરાણદારને ચૂકવવાની રહે છે. તમે તમારી હોમ લોનની બાકી બેલેન્સ પર વ્યાજ ઉમેરીને હોમ લોન ઈએમઆઈ ગણતરી કરી શકો છો. જો તમે ઈએમઆઈ ઓછું રાખવા માગતા હોય તો લાંબી પુનઃચુકવણી સમયસૂચિ અપનાવી શકો છો. પીરામલ ફાઈનાન્સ પાસેથી હોમ લોન પુનઃચુકવણી કરવા માટે લઘુતમ સમય 25 વર્ષ છે.

પીરામલ ફાઈનાન્સનું હોમ લોન ઈએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટર કઈ રીતે ઉપયોગ કરી શકાય?

પીરામલ ફાઈનાન્સનું હોમ લોન કેલ્ક્યુલેટર ઉપયોગ કરવાનું આસાન છે. તમારે હોમ લોન નક્કી કરવા માટે નિમ્નલિખિત માહિતી એન્ટર કરવાની રહેશેઃ

  • લોનની રકમઃ તમે ઋણ લેવા માગો છો તે રકમ નક્કી કરો.
  • મુદતઃ તમારે લોનની પુનઃચુકવણી કરવા માગો તે મુદત નક્કી કરવાની રહેશે. યાદ રાખો લાંબી મુદત અપનાવશો તેમ લોન માટે તમે વધુ પાત્ર બનશો.
  • વ્યાજ દરઃતમારા ધિરાણદાર દ્વારા લાગુ વ્યાજ દરનો ઉલ્લેખ કરો.

ઈએમઆઈની ગણતરી તમારા સપનાનું ઘર ખરીદી કરવાના નિયોજનમાં તમને કઈ રીતે મદદરૂપ થાય છે?

પીરામલ ફાઈનાન્સનું હોમ લોન પુનઃચુકવણી કેલ્ક્યુલેટર સ્પષ્ટ રીતે દરેક મહિને ધિરાણદારને કેટલી પુનઃચુકવણી કરવાની રહેશે તે સ્પષ્ટ રીતે સમજાવે છે. તમારી માસિક આવકમાંથી હોમ લોનમાં કેટલી રકમ જશે તે વિશે તમે વાકેફ રહો તેની એ ખાતરી રાખશે.

આને કારણે તમે તમારા ઈએમઆઈ પેમેન્ટમાં કસૂર નહીં કરો તેની ખાતરી રાખવા તમારા ફાઈનાન્સ તે રીતે નિયોજન કરી શકો છો. યાદ રાખો કે ઈએમઆઈ ચૂકવવામાં નિષ્ફળ જવા પર ભવિષ્યમાં સંરક્ષિત લોન મેળવવાનું મુશ્કેલ બની જશે. આથી હોમ લોન ઈએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટર તમારો ઘર ખરીદીનો પ્રવાસ સહજ બનાવવામાં તમને મદદરૂપ થાય છે.

હોમ લોન ઈએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટરની વિશિષ્ટતાઓ અને લાભો

પીરામલ ફાઈનાન્સનું હોમ લોન ઈએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટરની વિશિષ્ટતાઓ અને લાભો નીચે મુજબ છેઃ

સમય બચાવેઃ

હોમ લોન ઈએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટર તમે બધી વિગતો અચૂક ભરતાં જ તુરંત પરિણામ આપે છે. તેનાથી સમય માગી લેનારી મેન્યુઅલ ગણતરીની ઝંઝટ ટળે છે.

અચૂક પરિણામ

જો તમે હોમ લોન ઈએમઆઈ મેન્યુઅલ રીતે ગણતરી કરો તો તમારું કામ મુશ્કેલ બની શકે છે. જોકે આ કેલ્ક્યુલેટર જો તમે આવશ્યક બધી માહિતી અચૂક ભરી હોય તો તમને અચૂક પરિણામ આપે છે.

અંગત માહિતી જાહેર કરવાની જરૂર નથી

હોમ લોન ઈએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટર ઉપયોગ કરવા સમયે તમારે નામ અને સંપર્ક માહિતી જેવી અંગત વિગતો આપવી નહીં પડે. આથી તમારા હોમ લોન ઈએમઆઈ ગણતરી કરવાની આ સુરક્ષિત રીત છે.

ગમે તે સમયે, ગમે ત્યાં ઉપયોગ કરો

પીરામલ ફાઈનાન્સના હોમ લોન કેલ્ક્યુલેટરની સૌથી સારી વાત એ છે કે તે ગમે ત્યારે, ગમે તે સમયે ઉપયોગ કરી શકાય છે. તમે ચાહો તેટલી વાર, કોઈ પણ શુલ્ક વિના ઈએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આથી તે અલગ અલગ ધિરાણદારો પાસેથી હોમ લોનની એફોર્ડેબિલિટીની તુલના માટે ઉપયોગી છે.

આસાન ગણતરી

હોમ લોન ઈએમઆઈની ગણતરી કરવાની પ્રક્રિયા ઝંઝટમય છે, પરંતુ હોમ લોન માટે અરજી કરવા પૂર્વે આ જરૂરી પગલું છે. હોમ લોન કેલ્ક્યુલેટર મેન્યુઅલ ગણતરી કરવાની ઝંઝટથી છુટકારો અપાવીને જીવન આસાન બનાવે છે. તમારે ફક્ત વિગતો અચૂક ભરવાની રહેશે અને કેલ્ક્યુલેટર તમને જોઈતી બધી જ માહિતી આપશે.

ઈએમઆઈ ગણતરીની ફોર્મ્યુલા

હોમ લોન ઈએમઆઈ ગણતરી માટે ફોર્મ્યુલા નીચે મુજબ છે


P x R x (1+R)^N / [(1+R)^N-1]


અહીં,

P = મૂળ લોનની રકમ કે તમે ઋણ લીધેલી રકમ

R = તમારા ધિરાણદાર દ્વારા લાગુ માસિક વ્યાજ દર

N = મહિનાઓમાં લોનની મુદત

તમારી હોમ લોન પર વ્યાજ દર માસિક ધોરણે ગણતરી કરાય છે. આથી,

R = વાર્ષિક વ્યાજ દર / 12/ 100

ધારો કે વાર્ષિક દર 10 ટકા છે, તો R = 11/ 12/ 100 = 0.009

ઈએમઆઈ ગણતરીનો દાખલો

દાખલા તરીકે, તમે વાર્ષિક 11 ટકાના વ્યાજ દરે 30 લાખની હોમ લોન ઈએમઆઈ લેવાનું નિયોજન કરી રહ્યો છો. તમારી લોનની મુદત 240 મહિના (20 વર્ષ) છે એવું ધારો. આ સંજોગોમાં તમે આ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીને ઈએમઆઈ રકમની ગણતરી કરી શકો છોઃ


ઈએમઆઈ = ₹ 30,00,000 * 0.009 * (1 + 0.009) 240 / [(1 + 0.009) 240 - 1) = ₹ 30,966


હોમ લોન ઈએમઆઈ મેન્યુઅલી ગણતરી કરવાનું અત્યંત મુશ્કેલ બની શકે છે. ઉપરાંત તમે મેન્યુઅલી ગણતરી કરો ત્યારે ભૂલો થવાની ઉચ્ચ શક્યતા હોય છે. આથી જ પીરામલ ફાઈનાન્સ હોમ લોન કેલ્ક્યુલેટર તમે જ્યારે પણ હોમ લોન ઈએમઆઈ ગણતરી કરવા માગતા હોય ત્યારે તમને સહાય કરશે.

એફએક્યુ

ઈએમઆઈ શું છે?
piramal faqs

હોમ લોન માટે ઈએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરવાના ફાયદા શું છે?
piramal faqs

તમારા ઈએમઆઈ પર આંશિક પૂર્વચુકવણીઓની કેવી અસર થઈ શકે છે?
piramal faqs

હોમ લોન પુનઃચુકવણી કઈ રીતે કામ કરે છે?
piramal faqs

હોમ લોન પાત્રતા દસ્તાવેજો કયા આપવાના રહે છે?
piramal faqs

હોમ લોન શું છે અને તે કઈ રીતે કામ કરે છે?
piramal faqs

મને મહત્તમ કેટલી હોમ લોન મળી શકે?
piramal faqs

મારી હોમ લોનના ઈએમઆઈ ઓછા કઈ રીતે કરી શકું?
piramal faqs

શું હું હોમ લોન લીધા પછી કર લાભો માટે પાત્ર બની શકું?
piramal faqs

હોમ લોનની પુનઃચુકવણી કઈ રીતે કરી શકાય?
piramal faqs

લોનની રકમનો અંદાજ મને કઈ રીતે મળી શકે?
piramal faqs

શું મને સંપૂર્ણ રકમ માટે હોમ લોન મળી શકે?
piramal faqs