வீட்டுக் கடன் தகுதி கால்குலேட்டர்

பிரமல் ஃபைனான்ஸ் வீட்டுக் கடன் தகுதிக் கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தி உங்கள் வீட்டுக் கடனுக்கான தகுதி

நீங்கள் வீட்டுக் கடன் வாங்க விண்ணப்பிக்க திட்டமிட்டுள்ளீர்கள், ஆனால் நீங்கள் தகுதியானவரா என்பது உறுதியாக தெரியவில்லையா? உங்கள் வீட்டுக் கடன் தகுதியை சரிபார்த்துக்கொள்ள ஒரு தொந்தரவு இல்லாத வழி ஆன்லைன் கணக்கீட்டைப் பயன்படுத்துவதுதான். ஒரு வீட்டுக் கடன் பெற நீங்கள் தகுதியுடையவரா இல்லையா என்பதை தீர்மானிக்க கடன் வழங்கும் நிறுவனங்கள் பல்வேறு காரணிகளை கருத்தில் கொள்கின்றன.

பிராமல் ஃபைனான்ஸ் வீட்டுக் கடன் தகுதி கணக்கீட்டில் நீங்கள் வீட்டுக் கடன் பெற தகுதியுடையவரா என்பதை தீர்மானிக்க நீங்கள் பல்வேறு விவரங்களை உள்ளிட வேண்டும். இது வீடு வாங்குபவர்கள் வீட்டுக் கடனுக்கு விண்ணப்பித்த பிறகு. நிராகரிக்கப்படாது இருப்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது.

20ஆயிரம்10லட்சம்
05லட்சம்
%
10.50%20%
ஆண்டுகள்
5ஆண்டுகள்30ஆண்டுகள்
உங்கள் வீட்டுக் கடன் ஈஎம்ஐ
Disclaimer
Results generated by the calculator is indicative in nature. Piramal Capital Housing Finance Limited (“PCHFL”) does not guarantee accuracy, commitment, undertaking, completeness, or correct sequence of any the details provided therein and therefore no reliance should be placed by the user for any purpose whatsoever on the information contained / data generated herein or on its completeness/accuracy.

The calculator is only a tool that assists the users to arrive at results of various illustrative scenarios generated from the data input by the users. The user should exercise due care and caution (including if necessary, obtaining of advise of tax/legal/accounting/financial/other professionals) prior to taking of any decision, acting, or omitting to act, on the basis of the information contained/data generated herein.

PCHFL does not undertake any liability or responsibility to update any data. No claim (whether in contract, tort (including negligence) or otherwise) shall arise out of or in connection with the services against PCHFL. Neither PCHFL nor any of its agents or licensors or group companies shall be liable to user/any third party, for any direct, indirect, Incidental, special, or consequential loss or damages (including, without limitation for loss of profit, business opportunity or loss of goodwill) whatsoever, whether in contract, tort, misrepresentation or otherwise arising from the use of these tools/information contained/data generated herein.
Read more

தகுதி அட்டவணை அல்லது விளக்கப்படம்

வயதுஅதிகபட்ச காலவரை
25 ஆண்டுகள்30 ஆண்டுகள்
30 ஆண்டுகள்30 ஆண்டுகள்
35 ஆண்டுகள்30 ஆண்டுகள்
40 ஆண்டுகள்30 ஆண்டுகள்
45 ஆண்டுகள் 25 ஆண்டுகள்
50 ஆண்டுகள் 20 ஆண்டுகள்

தீர்த்தலுக்கான அட்டவணை

வீட்டுக் கடன் தீர்த்தலுக்கான அட்டவணையை கீழே பார்க்கவும்:

ஆண்டுநிலுவை கடன் தொகை அசல் தொகை வட்டி தொகை மாதத் தவணை
2022
₹ 5,181,170.00
₹ 66,908.58
₹ 43,176.42
₹ 110,085.00
2023
₹ 5,114,261.42
₹ 847,750.56
₹ 473,269.44
₹ 1,321,020.00
2024
₹ 4,266,510.86
₹ 936,521.11
₹ 384,498.89
₹ 1,321,020.00
2025
₹ 3,329,989.75
₹ 1,034,587.12
₹ 286,432.88
₹ 1,321,020.00
2026
₹ 2,295,402.63
₹1,142,921.90
₹ 178,098.10
₹ 1,321,020.00
2027
₹ 1,152,480.73
₹ 1,152,515.47
₹ 58,419.53
₹ 1,210,935.00

வீட்டுக் கடன் தகுதி என்பது என்ன?

வீட்டுக் கடன் தகுதி என்பது ஒரு விண்ணப்பதாரரின் கடன் தகுதியை கடன் வழங்குபவரால் நிர்ணயிக்கப்படும் அளவுகோல்களின் தொகுப்பு என விவரிக்கப்படுகிறது. நிதி நிறுவனங்கள் முன்கூட்டி நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலவரைக்குள் வீட்டுக் கடனை நீங்கள் திருப்பிச் செலுத்துவதை நீங்கள் வெற்றியடைவதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள சரிபார்க்கின்றன.

வீட்டுக் கடன் தகுதி அளவுகோல்

பிராமல் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனத்தில் வீட்டுக் கடன் தகுதி அளவுகோல்கள் பின்வருமாறு:

 • தகுதி பெறுவதற்கு, விண்ணப்பதாரர்கள் சுய தொழில்புரிபவர்களாக இருக்க வேண்டும் அல்லது பொது அல்லது தனியார் துறை நிறுவனம் அல்லது பன்னாட்டு நிறுவனத்தில் பணி புரிபவர்களாக இருக்க வேண்டும்.
 • சுய தொழில் புரியும் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு, வீட்டுக் கடனுக்கான வயது வரம்பு 23 முதல் 70 ஆண்டுகள் ஆகும்.
 • சம்பளம் வாங்கும் தனிநபர்களுக்கு, வயது வரம்பு 21 முதல் 62 ஆண்டுகள் ஆகும். அரசு ஊழியர்கள் என்னும் நிலையில் அதிகபட்ச வயது வரம்பு 70 ஆண்டுகள்.
 • பிராமல் ஃபைனான்ஸ் வீட்டுக் கடனிற்கான சிபில் ஸ்கோர் 750 விரும்பத்தக்கதாகும்.

பிராமல் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனத்தின் வீட்டுக் கடன் தகுதியை எவ்வாறு சரிபார்ப்பது?

அடமானத் தகுதியை சரிபார்க்க, பிராமல் ஃபைனான்ஸ் வழங்கும் வீட்டுக் கடன் தகுதி கணக்கீட்டை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். உங்கள் தகுதியை தீர்மானித்துக் கொள்ள, உங்கள் தொழில், வயது, வருமானம் மற்றும் பல தகவலை நீங்கள் உள்ளிட வேண்டியதாக இருக்கும். நீங்கள் கடன் வாங்கக்கூடிய தொகை உங்கள் தகுதியினால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.

வீட்டுக் கடன் தகுதி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

வீட்டுக் கடன் தகுதி கணக்கீடு முதன்மையாக விண்ணப்பதாரரின் ஆண்டு வருவாய் மதிப்பிடப்பட்ட பிறகு செய்யப்படுகிறது. அதன் பிறகு விண்ணப்பதாரரின் வயது, கடன் சரித்திரம், கடன் ஸ்கோர், மற்றும் நிதி நிலை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது.

வீட்டுக் கடன் தகுதியை பாதிக்கும் காரணிகள்

‘‘நான் எவ்வளவு வீட்டுக் கடன் பெற முடியும்’’ என்பதற்கான பதில் பின்வரும் காரணிகளைப் பொறுத்தது:

சுயதொழில் புரிவோர்

மருத்துவர்கள் மற்றும் கட்டிடக் கலைஞர்கள் போன்ற சுயதொழில் புரிவோர்களும் வீட்டுக் கடனிற்காக விண்ணப்பிக்கலாம். சுயதொழில் புரிவோர்கள் வீட்டுக்கடன் பெறுவதற்கான தகுதி வயது வரம்பு 23 ஆண்டுகள் முதல் 70 ஆண்டுகள் ஆகும்.

வருமானம்

பிராமல் ஃபைனான்ஸ் விண்ணப்பதாரர்களின் வசிப்படங்களுக்கு ஏற்ப குறிப்பிட்ட மாதாந்திர நிகர வருமானத்தை அமைத்துள்ளது. வீட்டுத் தகுதி கணக்கீட்டைப் பயன்படுத்தும்போது, உங்கள் கடன் விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்படுமா என்பதை சரி பார்த்துக் கொள்ள உங்கள் நிகர ஆண்டு வருமானத்தை உள்ளிட வேண்டும்.

தனிப்பட்ட சுதந்திரமான தொழில் வல்லுநர்கள்

தனிப்பட்ட சுதந்திரமான தொழில் வல்லுநர்கள் வணிக உரிமையாளர்கள், கூட்டாண்மை நிறுவனங்களின் பங்காளர்கள், போன்றவர்கள் மற்றும் உரிமையாளர்கள் கூட பிராமல் ஃபைனான்ஸிலிருந்து வீட்டுக் கடன் பெற தகுதியுடையவர்கள். வீட்டுக்கடனுக்கு தகுதி பெறும் தனிப்பட்ட சுதந்திரமான தொழில் வல்லுநர்களுக்கான வயது வரம்பு 23 ஆண்டுகள் முதல் 70 ஆண்டுகள் வரை ஆகும்.

கடன் காலவரை

நீங்கள் தேர்வு செய்யும் கடன் காலவரை உங்கள் வீட்டுக் கடன் தகுதித் தொகை மீது பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. நீங்கள் நீண்ட கடன் காலவரையை தேர்வு செய்தால், உங்கள் மாதத் தவணைகள் குறைவாக இருக்கும். நீங்கள் வீட்டுக் கடன் தகுதி சரிபார்ப்பில் அதிக கடன் காலவரையை உள்ளிடும்போது, மாதத் தவணைகள் அதிக ஏற்புடைய வகையில் இருப்பதால், உங்கள் அங்கீகரிப்புக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்.

வயது வரம்பு

வங்கிகள் விண்ணப்பதாரர்கள் இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகள் சம்பளம் பெற இருக்கிறார்கள் அல்லது தொழில் நிபுணர்களாக இருக்கப் போகிறார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ள விரும்புகின்றன. நீங்கள் ஓய்வு பெறுவதற்கு முன்பு பல ஆண்டுகள் இருக்கும்போது வீட்டுக் கடன் பெறுவதற்கு ஒப்புதல் பெறும் வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது. நீங்கள் உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையின் ஆரம்ப ஆண்டுகளில் இருக்கும்போது மற்ற விண்ணப்பதாரர்களைவிட நிச்சயமாக முன்னிலையில் இருப்பீர்கள்.

நிலுவை கடன்(கள்)

நீங்கள் வீட்டுக் கடன் தகுதியை சரிபார்க்கும்போது, பலவிதமான கடன்கள் மற்றும் கடன்கள் உங்கள் வாய்ப்புகளை பாதிக்கச் செய்யாது. இருப்பினும், பல கடன்கள் செலுத்தப்படாத நிலையில் இருந்தால் பிரச்சனையாக இருக்கும். தவறிய மாதத் தவணை செலுத்தும் தேதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறையற்ற கடன் சரித்திரம் ஆகியவை உங்கள் வீட்டுக் கடன் அங்கீகரிப்பு மீதான வாய்ப்புகளை எதிர்மறையாக பாதிக்கலாம்.

சிபில் (CIBIL) ஸ்கோர் அறிக்கை

உங்கள் சிபில் (CIBIL) ஸ்கோர் அறிக்கை உங்கள் கடன் சரித்திரத்தை நிர்வகிப்பதில் நீங்கள் சரியாக செயல்படுகிறீர்களா என்பதைக் காட்டுகிறது. உங்கள் சிபில் ஸ்கோர் என்பது உங்கள் திருப்பச் செலுத்தும் சரித்திரம், கிரெடிட் கார்டு நிலுவைகள், மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள கடன்கள் ஆகிய காரணிகளைச் சார்ந்துள்ளது. ஒரு சிறந்த சிபில் ஸ்கோர் என்பது 300 முதல் 900 வரையுள்ள ஒரு அளவுகோலில் வீட்டுக்கடன் பெறுவதற்கானது 750 ஆகும். உங்கள் சிபில் ஸ்கோர் சரிபார்ப்பதற்கான நோக்கம் உங்கள் திருப்பிச் செலுத்தும் தகுதி மற்றும் நிதி நம்பகத்தன்மையை மதிப்பிடுவதற்காகும்.

வட்டி விகிதம்

ஒரு நிலையான விகிதம், ஒரு மாறுபடு விகிதம் அல்லது ஒரு கலப்பு விகிதம் ஆகிய அனைத்தும் விருப்பத் தேர்வுகள் ஆகும். மாறுபடு வட்டி விகிதம் என்பது இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (ஆர்பிஐ) மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப ஏற்ற இறக்கம் கொண்டவையாகும். சமீபத்திய இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் படி குறைந்த வட்டி விகிதங்களை விளைவித்தால் உங்கள் மாதத்தவணைகளும் குறைவாக இருக்கும் அதே போல் நேர் மாறாகவும் இருக்கும். ஒரு நிலையான விகிதம் என்பது கடன் காலவரை முழுவதும் மாறாது இருக்கும். கலப்பு வட்டி விகிதங்களைக் கொண்ட கடன்கள் மாறுபடு வட்டி விகிதத்திற்கு மாறும் முன்பாக ஒரு நிலையான வட்டி விகிதத்துடன் தொடங்கும்.

LTV மற்றும் சொத்து மதிப்பு

கடன் வழங்குபவர்கள் நீங்கள் கடன் வாங்கும் சொத்து குறித்தும் அக்கறை கொள்கிறார்கள், உங்கள் கனவு இல்லத்தின் சந்தை மதிப்பு அதிகமாக இருப்பின், நீங்கள் அதிக கடன் மதிப்புக்கு தகுதி பெறுகிறீர்கள், அதே போல் நேர் மாறாகவும் இருக்கும். ஆகவே, உங்கள் நிதியை கணிசமான அளவு அதிகரிப்பதற்காக நீங்கள் சரியான மதிப்பை தேர்வு செய்ய வேண்டும்.

வங்கி நீங்கள் செலுத்தும் முன்பணம் மற்றும் நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் நிதி தொகையையும் சரி பார்க்கும். நீங்கள் 20% முன்பணம் செலுத்துவதற்கான மூலதனம் உங்களிடம் இருக்கும் நிலையில் வீட்டுக்கடன் பெறுவது எளிதாகிறது. உங்களுக்கு அதிக நிதியுதவி தேவைப்பட்டால், வழக்கமாக நீங்கள் அதிக வட்டி விகிதத்தை செலுத்த வேண்டும்.

சம்பளம் பெறும் தனிநபர்

பொதுத் துறையிலோ அல்லது தனியார் துறையிலோ பணிபுரியும் சம்பளம் பெறும் தனிநபர்கள் வீட்டுக்கடன் பெற தகுதி உடையவர்கள். அரசு நிறுவனங்கள், பன்னாட்டு நிறுவனங்கள், உரிமையாளர் அமைப்புகள் மற்றும் கூட்டாண்மை நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் பணியாளர்களும் தகுதியுடையவர்கள்.

வீட்டுக் கடன் பெற தகுதிக்கு குறைந்தபட்ச வயது 21 ஆண்டுகள், மற்றும் அதிகபட்ச வயது 60 ஆண்டுகள் ஆகும். ஆனால் அரசு பணியாளர்களுக்கு வயது வரம்பு 70 ஆண்டுகள், ஏனெனில் அவர்களுக்கு ஓய்வூதியம் உள்ளது. இருப்பினும், தனிநபர் வருமானத்திற்கு பங்களிப்பவராக இருக்கும் வரை வீட்டுக்கடன் பெற்று பயனடையலாம்.

வீட்டுக் கடன் தகுதியை எவ்வாறு அதிகரிக்கச் செய்வது?

நீங்கள் வீட்டுக் கடன் தகுதியை அதிகரிக்க விரும்பினால், நீங்கள் பின்வருவனவற்றை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்:

 • நல்ல கிரெடிட் ஸ்கோர் கொண்ட ஓர் இணை விண்ணப்பதாரரை தேர்வு செய்யவும்.
 • சிபில் ஸ்கோர் 750க்கு மேல் வைத்திருக்கவும்.
 • எப்போதும் உங்கள் கடன்களை சரியான நேரத்தில் செலுத்தவும்.
 • உங்கள் கூடுதல் வருமானத்திற்கான ஆதாரங்களை அறிவிக்கவும்.
 • உங்கள் வீட்டுக் கடனை திருப்பிச் செலுத்த நீண்ட காலவரையை தேர்வு செய்யவும்.
 • வருமான விகிதத்திற்கான நிலையான கடமையை 40%க்கு கீழ் வைத்திருக்கவும்.
 • அதிக முன்பணத்தை செலுத்தவும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

ஒரு வீட்டுக் கடன் பெறுவதற்கான குறைந்தபட்ச சம்பளம் என்ன?
piramal faqs

என்னுடைய சம்பளத்திற்காக நான் எவ்வளவு வீட்டுக் கடன் பெற முடியும்?
piramal faqs

வீட்டுக் கடன் தகுதி சரிபார்ப்பை பயன்படுத்துவது பயனுடையதா?
piramal faqs

நான் வங்கியிலிருந்து எவ்வளவு வீட்டுக் கடன் பெற முடியும்?
piramal faqs

வீட்டுக் கடன் தகுதி ஆவணங்கள் என்ன?
piramal faqs

வீட்டுக் கடன் தகுதியில் இணை விண்ணப்பதாரரின் பங்கு என்ன?
piramal faqs

வீட்டுக் கடன் மானியத்திற்கான தகுதி அளவுகோல் என்ன?
piramal faqs

நான் ஏற்கனவே உள்ள வீட்டுக் கடனுடன் கூடுதலாக ஒரு டாப்–அப் கடனைப் பெற முடியுமா?
piramal faqs

கட்டுமான நிலையில் உள்ள சொத்துக்காக நான் கடன் வாங்க முடியுமா?
piramal faqs

கூட்டு வீட்டுக் கடனிற்கு யார் தகுதி உடையவர்?
piramal faqs

என்னுடைய குழந்தைகள் எனது வீட்டுக் கடனிற்கான விண்ணப்பதாரர்களாக இருப்பதற்கு தகுதி உடையவர்களா?
piramal faqs

நான் வீட்டுக் கடன் எடுத்தால் வரிச் சலுகைகளுக்கு நான் தகுதி பெறுவேனா?
piramal faqs

என்னுடைய கிரெடிட் ஸ்கோர் மோசமாக இருந்தால் நான் வீட்டுக் கடனிற்கு தகுதி பெறுவேனா?
piramal faqs

கட்டுமான நிலையில் உள்ள சொத்துக்கான பட்டுவாடா செயல்முறை என்ன?
piramal faqs

வீட்டுக் கடனிற்காக விண்ணப்பிக்கும்போது என்ன பிணையம் வழங்க வேண்டும்?
piramal faqs

நான் ஒரு புதிய சொத்தை வாங்குவதற்கு என்னுடைய தற்போதைய கடன் கணக்கு மூலம் அதிக கடன் பெற முடியுமா?
piramal faqs