வணிக கடன் EMI கால்குலேட்டர்

பிரமல் ஃபைனான்ஸ் வீட்டுக் கடன் தகுதிக் கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தி உங்கள் வணிகக் கடனுக்கான EMIயைத் தீர்மானிக்கவும்

வணிகக் கடன்களுக்கான மாதாந்திர தவணை கணக்கீடு வணிகக் கடன்களுக்கான மாதாந்திர தவணைகளை கணக்கிடுவதற்கான சிறந்த கருவியாகும். எப்போதும் வணிகக் கடனுக்கான அசல் தொகை மற்ற எந்த கடனைவிட அதிகமாக இருக்கும் என்பதை நீங்கள் கவனிக்கவும்.

பிராமல் ஃபைனான்ஸ் வணிகக் கடன் சமமான மாதாந்திர தவணை கணக்கீடு உங்கள் வசம் இருந்தால், உங்கள் கடனிற்கான மாதத் தவணையை சிக்கலின்றி கணக்கிட உதவி செய்கிறது. இதனை நீங்கள் வணிகக் கடன் அல்லது வேறு ஏதேனும் பொதுவான கடன் திட்டத்திற்காக விண்ணப்பிப்பதற்கு முன் செய்து கொள்ளலாம்.

உங்கள் வணிகக் கடனிற்கான மாதத் தவணையை கணக்கிடும் பொருட்டு, நீங்கள் ஆன்லைன் கணக்கீட்டில் அனைத்து அடிப்படை கடன் விவரங்களை வழங்க வேண்டும். நீங்கள் வழங்க வேண்டிய விவரங்களுள் சில உங்கள் கடன் தொகை, வட்டி விகிதம், மற்றும் திருப்பிச் செலுத்தும் காலவரை அடங்கும். நீங்கள் தேவையான அனைத்து விவரங்களையும் உள்ளிட்ட பிறகு, உங்கள் வணிகக் கடனிற்கான மாதத் தவணை தானாகவே கணக்கிடப்படும்.

நாங்கள் கடன் அங்கீகரிக்கப்படும்போது சரியாக பெறப்பட்ட மாதத் தவணை தொகையை வரையறுப்போம் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். விரைவில் நீங்கள் ஒரு வணிகக் கடனிற்காக விண்ணப்பிக்க விரும்பினால், நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வர வேண்டும். பிராமல் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனத்தின் இயந்திரக் கடன் மாதாந்திர தவணை கணக்கீடு கொண்டு உங்கள் வணிகக் கடனிற்கான மாதத் தவணையை கணக்கிட்டுக் கொள்ளலாம்.

1லட்சம்2கோடி
ஆண்டுகள்
1ஆண்டுகள்4ஆண்டுகள்
%
17%24%
உங்கள் வணிக கடன் EMI ஆகும்
முதன்மைத் தொகை
ரூ0
வட்டித் தொகை
ரூ0
Disclaimer
Results generated by the calculator is indicative in nature. Piramal Capital Housing Finance Limited (“PCHFL”) does not guarantee accuracy, commitment, undertaking, completeness, or correct sequence of any the details provided therein and therefore no reliance should be placed by the user for any purpose whatsoever on the information contained / data generated herein or on its completeness/accuracy.

The calculator is only a tool that assists the users to arrive at results of various illustrative scenarios generated from the data input by the users. The user should exercise due care and caution (including if necessary, obtaining of advise of tax/legal/accounting/financial/other professionals) prior to taking of any decision, acting, or omitting to act, on the basis of the information contained/data generated herein.

PCHFL does not undertake any liability or responsibility to update any data. No claim (whether in contract, tort (including negligence) or otherwise) shall arise out of or in connection with the services against PCHFL. Neither PCHFL nor any of its agents or licensors or group companies shall be liable to user/any third party, for any direct, indirect, Incidental, special, or consequential loss or damages (including, without limitation for loss of profit, business opportunity or loss of goodwill) whatsoever, whether in contract, tort, misrepresentation or otherwise arising from the use of these tools/information contained/data generated herein.
Read more

பிராமல் ஃபைனான்ஸ் வழங்கும் வணிகக் கடன் சமமான மாதாந்திர தவணை கணக்கீட்டை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

பிராமல் ஃபைனான்ஸ் வணிகக் கடன் மாதத் தவணை கணக்கீட்டை பயன்படுத்துவது மிகவும் எளிதானது. நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் கணக்கீட்டுக் கருவிக்குள் சில விவரங்களை நிரப்ப வேண்டும். நீங்கள் வழங்க வேண்டிய விவரங்களுள் சில உங்கள் கடன் தொகை, கடன் காலவரை மற்றும் வட்டி விகிதம் அடங்கும். நீங்கள் மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து விவரங்களையும் உள்ளிட்ட பிறகு, நீங்கள் தொடர தயார்.

பிராமல் ஃபைனான்ஸ் வழங்கும் இந்த கணக்கீடு, உங்கள் தவணைகளை கணக்கிடுவது தவிர வணிகக் கடனை திருப்பிச் செலுத்துவதற்கான கணக்கீட்டிற்காகவும் பயன்படுத்தலாம். மேலும் வட்டித் தொகையுடன் அசல் தொகையின் கூறையும் பெறமுடியும். காலவரையை மாற்றுவதன் மூலம் உங்கள் திறனின் அடிப்படையில் உங்கள் திருப்பிச் செலுத்தும் விருப்பத் தேர்வுகளை நீங்கள் தன்னார்வத்தினால் தேர்வு செய்து கொள்ளலாம்.

வணிகக் கடன் மாதாந்திர தவணை எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

பிராமல் ஃபைனான்ஸ் வழங்கும் வணிக நிதியுதவி கணக்கீடு உங்கள் வணிகக் கடன் மாதத் தவணை கணக்கீட்டை கணக்கீடு செய்வதற்கு உன்னதமானது. இது எங்கள் கடன் தொகை குறித்து மாதத் தவணைகளை உங்களுக்கு விரைவாக வழங்குகிறது. மேலும் வணிகக் கடன் மாதத் தவணை கணக்கீட்டிற்காக, நீங்கள் காலவரை, கடன் தொகை, மற்றும் வட்டி விகிதத்தை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

இந்த கணக்கீடு ஒரு சில எளிய வரைமுறைகள் கொண்டு உங்களை வணிகக் கடன் மாதத் தவணையை கணக்கிட ஏதுவாக்குகிறது. உடனடி முடிவுகளைப் பெற, கடன் தொகை, வட்டி விகிதம், மற்றும் கடன் காலவரையை உள்ளிடவும். நொடிகளில் உங்கள் திரை மீது மதிப்பிடப்பட்ட மாதத் தவணை காட்டப்படுவதற்கு ‘‘கணக்கிடு’’ பொத்தானை அழுத்தவும்.

பிராமல் ஃபைனான்ஸ் தனது வணிகக் கடன் வட்டி விகித கணக்கீட்டை திறம்பட வடிவமைத்துள்ளது. இது உங்களுடைய தேவைகள் மற்றும் வரவுசெலவு கணக்கிற்கு பொருத்தமாக வணிகக் கடன் வட்டி விகிதத்தை திருத்தியமைத்துக் கொள்ள ஏதுவாக்குகிறது.

பிராமல் ஃபைனான்ஸ் வழங்கும் வணிகக் கடன் மாதாந்திர தவணை கணக்கீட்டை பயன்படுத்துவதன் பலன்கள்

பிராமல் ஃபைனான்ஸ் வழங்கும் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் (எம்எஸ்எம்இ) கடன்களுக்கான மாதத் தவணை கணக்கீடுடன் பலவிதமான அனுகூலங்கள் உள்ளன. அவற்றில் மிகவும் பாராட்டத் தக்கவைகளுள் அடங்கும் சில இதோ:

பயனுள்ள கடன் திட்டமிடல்

வணிகக் கடன் தகுதி கணக்கீடு நேரத்தை திறம்பட சேமிக்க உதவுகிறது. மேலும் அது தவிர இது திறம்பட கடனை திட்டமிடுவதற்கும் உதவுகிறது.

EMI எண்ணிக்கை

சிறு வணிகக் கடன் கணக்கீடு பொதுவாக வணிகக் கடனில் ஏற்படக்கூடிய மாதத் தவணையின் தோராயமான மாதத் தவணைத் தொகையைக் காட்டுகிறது.

திட்டமிடல் நிதி திறன்

ஸ்டார்ட்–அப் கடன் கணக்கீடு எதிர்காலத்திற்கான நிதி தேவையை திறம்பட திட்டமிட உதவுகிறது.

தொடக்க வணிக கடன் கால்குலேட்டர்

இதனை ஒரு ஸ்டார்ட்–அப் வணிகக் கடன் கணக்கீடாக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம், இங்கே நீங்கள் பல அட்டவணைகளை தேர்வு செய்து கொள்ள விருப்பத் தேர்வு உங்களுக்கு உள்ளது. நீங்கள் உங்களுடைய தேவைகளுக்கு ஏற்ப மாதத் தவணை காலவரையை தேர்வு செய்து கொள்ளலாம்.

விரிவான கடன்தொகை அட்டவணை

பிராமல் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனத்தின் சிறிய மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் (எஸ்எம்இ) கணக்கீடு பெறப்பட்ட வணிகக் கடனின் விரிவான கண்ணோட்டத்தை சித்தரிக்கிறது. இது பொதுவாக கடன் தீர்த்தலின் அட்டவணை மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

வணிகக் கடன் மாதாந்திர தவணையை பாதிக்கும் காரணிகள் என்ன?

சில காரணிகள் வணிகக் கடன் மாதத் தவணைகளை மற்றும் வணிகக் கடன் வட்டி விகிதங்களை வேண்டுமென்றே பாதிக்கக் கூடியவையாகும்:

கடன் தொகை

நீங்கள் கடன் வாங்கும் தொகை உங்கள் மாதத் தவணை தொகையை குறிப்பிடத்தக்க வகையில் தீர்மானிக்கிறது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். மேலும் கடன் தொகை அதிகமாகும்போது உங்கள் மாதத் தவணை தொகையும் தானாகவே அதிகரிக்கிறது. இதற்கிடையில் தொகை குறைவாக இருக்கும்போது மாதத் தவணைத் தொகை கூட குறைவாக இருக்கிறது. இருப்பினும், வணிகக் கடன் மாதத் தவணை என்பது உங்கள் கடன் தொகையின் திருப்பிச் செலுத்தும் காலவரையைப் பொறுத்துள்ளது.

வட்டி விகிதம்

எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, வட்டி விகிதம் ஒரு முக்கிய பங்காற்றுகிறது, குறிப்பாக வணிகக் கடன்களின் மாதத் தவணையை தீர்மானிக்கும்போது. மேலும் இது பல கடன் வழங்குநர்களின் கடன் வழங்கல் விருப்பத் தேர்வுகளை ஒப்பீடு செய்வதன் மூலம் தேர்வு செய்யப்படுகிறது. குறைந்த வட்டி விகிதங்களை நீங்கள் ஒருபோதும் தேர்வு செய்யக் கூடாது மற்றும் மாறாக மறைமுகக் கட்டணங்கள் உள்ளனவா என்று சரிபார்க்கவும். மேலும் நீங்கள் வணிகக் கடனிற்காக விண்ணப்பிக்கும் முன்பாக விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை மனதில் கொள்ள வேண்டும்.

கடன் காலவரை

வணிகக் கடனின் மாதத் தவணையை தீர்மானிக்கும்போது கடன் காலவரை அல்லது திருப்பிச் செலுத்தும் காலவரை ஆகியவையும் குறிப்பிடத்தக்க பங்கை வகிக்கின்றன. நீண்ட காலவரை குறைவான மாதத் தவணையை உறுதி செய்கிறது என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். மறுபுறம், குறுகிய காலவரை என்பது குறிப்பிடத்தக்க வயைில் அதிக மாதத் தவணையை உறுதி செய்கிறது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

வணிகக் கடன் மாதத் தவணை கணக்கீடு எவ்வாறு வேலை செய்கிறது?
piramal faqs

என்னுடைய புதிய வணிகத்திற்காக நான் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கான (எம்எஸ்எம்இ) கடன் பெற முடியுமா?
piramal faqs

வணிகக் கடன் மாதத் தவணை எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
piramal faqs

மாதத் தவணையை குறைக்க முடியுமா?
piramal faqs

நான் புதிய வணிகத்திற்காக MSME கடன் பெற முடியுமா?
piramal faqs

வணிகக் கடனைப் பெறுவதற்கு முன் மாதத் தவணையை கணக்கிடுவது முக்கியமானது ஏன்?
piramal faqs

எதிர் காலத்தில் என்னுடைய மாதத் தவணைகள் மாறுமா அல்லது அப்படியே இருக்குமா?
piramal faqs

நான் என்னுடைய தவணையை செலுத்தத் தவறினால் அல்லது இசிஎஸ் பவுன்ஸ் ஆகிவிட்டால் என்ன செய்வது?
piramal faqs

கடன் காலவரை வணிகக் கடன்களுக்கான என்னுடைய மாதத் தவணையை பாதிக்குமா?
piramal faqs

வணிகக் கடனில் பகுதி திருப்பிச் செலுத்துதல் அனுமதிக்கப்படுகிறதா?
piramal faqs

வணிகக் கடன்களை மூடுவதற்காக ஏதேனும் முன்முடிப்பு கட்டணங்கள் உள்ளதா?
piramal faqs

வணிகச் செலவினங்களில் மாதத் தவணை கணக்கீடு என்ன பங்கு வகிக்கிறது?
piramal faqs

வணிகக் கடன் தீர்த்தலுக்கான அட்டவணை என்ன?
piramal faqs