ബിസിനസ് ലോൺ യോഗ്യതാ കാൽക്കുലേറ്റർ

പിരാമൽ ഫിനാൻസ് ഹോം ലോൺ എലിജിബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ലോണിന്റെ യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുക

ബിസിനസ്സ് ലോൺ ഒരു രഹസ്യമല്ല, ഇത് നിങ്ങളുടെ സംരംഭം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും വളർത്തുന്നതിനുമുള്ള സഹായം നൽകുന്ന വിസ്മയകരമായ ഒരു അവസരമാണ്. ഒരു ബിസിനസ്സ് ലോൺ നേടുക എന്നത് കാലാകാലങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന നിങ്ങളുടെ മൂലധന ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു മാർഗമാണ്. എങ്കിലും, ഒരു ബിസിനസ്സ് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ബിസിനസ്സ് ലോണിനുള്ള നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത വിലയിരുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

നിങ്ങൾക്ക് ബോധപൂർവമല്ലാത്ത ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങളുടെ പക്കൽ പിരമൽ ഫിനാൻസിൻറെ ബിസിനസ്സ് ലോൺ യോഗ്യത കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണോ എന്ന് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താനാകും. വാസ്തവത്തിൽ, ഈ ഫലപ്രദമായ ഉപകരണം കൊമേഴ്‌സ്യൽ വായ്പാ യോഗ്യതാ കാൽക്കുലേറ്ററായും ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ, നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ്സ് ലോണിന് യോഗ്യനാണോ അല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിർണ്ണയിക്കാനാകും.

10k10L
05L
%
17%24%
Years
1Y4Y
നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ലോൺ യോഗ്യത
Disclaimer
Results generated by the calculator is indicative in nature. Piramal Capital Housing Finance Limited (“PCHFL”) does not guarantee accuracy, commitment, undertaking, completeness, or correct sequence of any the details provided therein and therefore no reliance should be placed by the user for any purpose whatsoever on the information contained / data generated herein or on its completeness/accuracy.

The calculator is only a tool that assists the users to arrive at results of various illustrative scenarios generated from the data input by the users. The user should exercise due care and caution (including if necessary, obtaining of advise of tax/legal/accounting/financial/other professionals) prior to taking of any decision, acting, or omitting to act, on the basis of the information contained/data generated herein.

PCHFL does not undertake any liability or responsibility to update any data. No claim (whether in contract, tort (including negligence) or otherwise) shall arise out of or in connection with the services against PCHFL. Neither PCHFL nor any of its agents or licensors or group companies shall be liable to user/any third party, for any direct, indirect, Incidental, special, or consequential loss or damages (including, without limitation for loss of profit, business opportunity or loss of goodwill) whatsoever, whether in contract, tort, misrepresentation or otherwise arising from the use of these tools/information contained/data generated herein.
Read more

കണക്കുകൂട്ടൽ പട്ടിക

ഫീസ്ചാർജ്ജുകൾ
ലോൺ പ്രോസസ്സിംഗ് ചാർജ്ജുകൾ വായ്പ തുകയുടെ 2.00% വരെ. എങ്കിലും, വിതരണത്തിന് മുമ്പുള്ള യുആർസി സമർപ്പിക്കലിന് വിധേയമായി സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾക്ക് ₹ 5 ലക്ഷം വരെയുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് ഇല്ലാത്ത വായ്പകൾ ലഭ്യമാണ്.
റാക്ക് പലിശ നിരക്ക് ശ്രേണികുറഞ്ഞത് 12.99% & പരമാവധി 22.50%
പ്രീ-പേയ്‌മെൻറ് ചാർജ്ജുകൾതിരിച്ചടച്ച മുതൽ തുകയുടെ 5% വരെ + ബാധകമായ നികുതികൾ സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള 50 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ഫിക്‌സഡ് റേറ്റ് വായ്പകൾക്ക് ഫോർക്ലോഷർ/പ്രീ-പേയ്‌മെൻറ് ചാർജ്ജുകൾ ഇല്ല എന്നും സ്വന്തം ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് അടച്ചുതീർക്കാമെന്നും ഉള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
പ്രീ-പേയ്‌മെൻറ്-- ഭാഗികം അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണം6 ഇഎംഐകളുടെ തിരിച്ചടവ് വരെ ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ മുൻകൂർ തിരിച്ചടവ് അനുവദിക്കില്ല. എങ്കിലും, മുതൽ കുടിശ്ശികയുടെ 25% വരെ 12 ഇഎംഐകകൾക്ക് ശേഷം ഭാഗിക തിരിച്ചടവ് അനുവദനീയമാണ്. ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഒരു തവണയും ലോൺ കാലയളവിൽ രണ്ട് തവണയും മാത്രമേ ഇത് അനുവദിക്കൂ.
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലോൺ ക്ലോഷർ ലെറ്റർ ഇല്ല
ലോൺ ക്ലോഷർ ലെറ്റർഇല്ല
സോൾവൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബാധകമല്ല

പിരമൽ ഫിനാൻസിൻറെ ബിസിനസ്സ് ലോൺ യോഗ്യത കാൽക്കുലേറ്റർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?

ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിരമൽ ഫിനാൻസിൻറെ ബിസിനസ്സ് ലോൺ കാൽക്കുലേ ർ പരിശോധിക്കാം. ബിസിനസ്സ് ലോൺ യോഗ്യതയ്ക്കായുള്ള ഈ ഓൺലൈൻ കാൽക്കുലേറ്ററിന് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ലോൺ യോഗ്യതയുടെ ഒരു തൽക്ഷണ എസ്റ്റിമേറ്റ് നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. വേഗത്തിൽ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരാം:

  • നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  • – നിങ്ങളുടെ പ്രായം നൽകുക. ഒരു ബിസിനസ്സ് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 21 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ലോൺ മെച്യൂരിറ്റി സമയത്ത്, നിങ്ങളുടെ പ്രായം 65 വയസ്സിൽ കൂടരുത്.
  • ഇനിപ്പറയുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ നികുതി കിഴിവുകളും നടത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള നിങ്ങളുടെ വാർഷിക ലാഭം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  • നിങ്ങൾ അടയ്‌ക്കുന്ന നിലവിലെ പ്രതിമാസ ഇഎംഐകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങൾ നിലവിൽ അടയ്‌ക്കുന്ന എല്ലാ ഇഎംഐകൾക്കും തുല്യമായ തുകയാണ് കണക്കുകൂട്ടലിന് നൽകേണ്ടതെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക. കൂടാതെ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾക്കുള്ള ഇഎംഐകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം.


മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾ ചേർത്തുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ 'കാൽക്കുലേറ്റ്' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഡെബ്റ്റ് കൺസോളിഡേഷൻ ലോൺ എലിജിബിലിറ്റി ചെക്കർ നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുള്ള ബിസിനസ്സ് ലോൺ തുക സ്വയമേവ ലഭ്യമാക്കും. നിങ്ങളുടെ സ്‌ക്രീനിൻറെ വലതുവശത്തുള്ള കണക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും.

ഓർക്കുക, നിങ്ങളുടെ മുൻഗണനകൾക്കനുസരിച്ച് പലിശ നിരക്കും ബിസിനസ്സ് ലോണിൻറെ കാലാവധിയും നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം. ഈ ഓൺലൈൻ കാൽക്കുലേറ്റർ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റും ഒരു സൂചനാ കണക്കും മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ എന്ന കാര്യവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

വാസ്തവത്തിൽ ബിസിനസ്സ് ലോൺ യോഗ്യത മറ്റ് വിവിധ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചരിത്രം, തൊഴിൽ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവയും മറ്റു പലതും ഉൾപ്പെടുന്നു. കൃത്യമായ കണക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെടാം. നിങ്ങൾക്കു വേണ്ട എല്ലാ അധിക വിവരങ്ങളും അവർ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

ബിസിനസ്സ് ലോൺ യോഗ്യത കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?

ബിസിനസ്സ്, എംഎസ്എംഇ ലോൺ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത പാരാമീറ്ററുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ നികുതി അടയ്ക്കൽ ചരിത്രം, CIBIL സ്കോർ, ക്രെഡിറ്റ് ഉപയോഗ അനുപാതം, ബാങ്ക് ബാലൻസ്, മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, ഗണ്യമായ ഉയർന്ന ബിസിനസ്സ് ലോൺ തുകയ്ക്ക് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കണം:

ഒരു നല്ല CIBIL സ്കോർ നിലനിർത്തുകയും ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക

നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ, 700-ൽ താഴെയുള്ള CIBIL സ്കോർ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെയും എസ്എംഇ ലോൺ യോഗ്യതയെയും ബാധിക്കും.

നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐകളും നികുതികളും കൃത്യസമയത്ത് അടയ്ക്കുന്നു

തിരിച്ചടവുകൾ നടത്തുന്നതിൻറെ കൃത്യവും മാന്യവുമായ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ ലോണിന് യോഗ്യത നേടിയേക്കാം. തൽഫലമായി, നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ബിസിനസ്സ് വായ്പകൾ ലഭിച്ചേക്കാം.
പിരമൽ ഫിനാൻസിൻറെ പ്രവർത്തന മൂലധന വായ്പ യോഗ്യതാ കാൽക്കുലേറ്റർ വളരെ സമർത്ഥവും ലളിതവുമാണ്. ഒരു ബിസിനസ്സ് ലോണിനുള്ള നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കാൻ വേണ്ടി എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ബോധപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കാം. കൂടാതെ, നിങ്ങൾക്ക് അതിനായി അപേക്ഷിക്കാനും തൽക്ഷണ ഓൺലൈൻ അംഗീകാരം നേടാനും കഴിയും.
നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന ബിസിനസ്സ് ലോൺ സാധാരണയായി അപേക്ഷിച്ച് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് കാര്യം ഓർക്കുക. എങ്കിലും, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഉണ്ട്.

ഒരു ബിസിനസ്സ് ലോണിനുള്ള നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം?

ഒരു ബിസിനസ്സ് ലോണിനുള്ള നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത അത്ര പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതല്ലെങ്കിൽ, അത് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ചില വഴികൾ പരീക്ഷിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ലോൺ യോഗ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചില രീതികൾ ഞങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

നിങ്ങളുടെ നികുതികൾ പതിവായി അടയ്ക്കുക

കൃത്യസമയത്ത് നികുതി അടയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നിങ്ങളുടെ നികുതി അടയ്ക്കൽ ചരിത്രം വളരെ നിർണായകമായതിനാൽ അത് നന്നായി പരിപാലിക്കണം. നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നത് മനഃപൂർവം വായ്പ നിരസിക്കലിന് വഴിയൊരുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് കൃത്യസമയത്ത് നിങ്ങളുടെ നികുതി അടയ്‌ക്കേണ്ടത് നിർണായകമാകുന്നത്.

നിങ്ങളുടെ രേഖകൾ തെറ്റുകൾ ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക

ഭൂരിഭാഗം കേസുകളിലും, വ്യാജ രേഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത രേഖകൾ കാരണം വായ്പ അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കപ്പെടും. അതിനാൽ, പട്ടികയിലുള്ള എല്ലാ രേഖകളും നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണം. എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ആ രേഖകൾ കാര്യമായ പിശകുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമായിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് സുഗമവും തടസ്സമില്ലാത്തതുമായ ബാങ്കിംഗ് അനുഭവം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്.

ഭാവിയിലെ സാമ്പത്തിക സാധ്യതകൾ പരിഗണിക്കുക

ഞങ്ങൾ സാധാരണയായി വായ്പകൾ നൽകുന്നത് സ്ഥിരത നിലനിർത്താനും ശ്രദ്ധേയമായ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനും തയ്യാറുള്ളവർക്കാണ്. അതിനാൽ, ബിസിനസ്സ് വ്യവസായം അസ്ഥിരമാണെങ്കിൽ, ബാങ്ക് വായ്പയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷ നിരസിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വായ്പ അംഗീകരിച്ചാലും പലിശ നിരക്ക് സ്വയമേവ വർദ്ധിക്കും.

ബിസിനസ്സ് ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുക

വാസ്തവത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം വായ്പാ ദാതാക്കൾക്കും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകളിൽ താൽപര്യമുണ്ട്. അതിനാൽ സാധാരണയായി ബാങ്കുകളും എൻബിഎഫ്‌സികളും കാര്യമായ നഷ്ടം നേരിടുന്ന ബിസിനസ്സുകളെ നിരസിക്കുന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഒരു സുരക്ഷിതമായ വായ്പ തേടേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് അസ്ഥിരമായ ബിസിനസ്സ് ചരിത്രമുണ്ടെങ്കിൽ.

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

ഞാൻ ഒരു ബിസിനസ്സ് ലോണിന് യോഗ്യനാണോ എന്ന് എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം?
piramal faqs

ഒരു ബിസിനസ്സ് ലോൺ ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വരുമാനം ആവശ്യമാണ്?
piramal faqs

ഒരു ഏക ഉടമസ്ഥന് ഒരു ബിസിനസ്സ് ലോൺ ലഭിക്കുമോ?
piramal faqs

മോശം ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ്സ് ലോൺ ലഭിക്കും?
piramal faqs

ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്സിനായി എനിക്ക് ഒരു എംഎസ്എംഇ ലോൺ ലഭിക്കുമോ?
piramal faqs

നിങ്ങളുടെ വരുമാനം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ലോൺ യോഗ്യതയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു?
piramal faqs

ഒരു ബിസിനസ്സ് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായം എത്രയാണ്?
piramal faqs

ഒരു ബിസിനസ്സ് ലോണിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
piramal faqs

ഒരു ബിസിനസ്സ് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശമ്പളം എത്രയാണ്?
piramal faqs

ഒരു ബിസിനസ്സ് ലോണിനുള്ള എൻറെ യോഗ്യത ഞാൻ എങ്ങനെ പരിശോധിക്കും?
piramal faqs