బోర్డు యొక్క శ్టాచ్యుటరి కమిటిలు

వ.సంఖ్య కమిటి పేరు చైర్మన్‌/సభ్యుడు
1రిస్క్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ కమిటి
 • శ్రీ పునీత్‌ దాల్మియా - కమిటి చైర్మన్‌
 • శ్రీ సునీల్‌ నథాని - సభ్యుడు
 • శ్రీ జైరామ్‌ శ్రీధరన్‌ - సభ్యుడు
2ఆడిట్‌ కమిటి
 • శ్రీ గౌతమ్‌ దోషి - కమిటి చైర్మన్‌
 • శ్రీ సుహాయిల్‌ నథాని - సభ్యుడు
 • శ్రీ జైరామ్‌ శ్రీధరన్‌ - సభ్యుడు
3స్టేక్‌హోల్డర్‌ల రిలేషన్‌షిప్‌ కమిటి
 • శ్రీ సుహాయిల్‌ నథాని - కమిటి చైర్మన్‌
 • శ్రీ జైరామ్‌ శ్రీధరన్‌ - సభ్యుడు
 • శ్రీ గౌతమ్‌ దోషీ - సభ్యుడు
4నామినేషన్‌ మరియు రెమ్యునరేషన్‌ కమిటి
 • శ్రీ సుహాయిల్‌ నథాని - కమిటి చైర్మన్‌
 • శ్రీ గౌతమ్‌ భాయ్‌లాల్‌ దోషీ - సభ్యుడు
 • శ్రీ అజయ్‌ జి పీరమల్‌ - సభ్యుడు
5కార్పొరేట్‌ సోషల్‌ రెస్పాన్సిబిలిటి కమిటి
 • శ్రీ సుహాయిల్‌ నథాని - కమిటి చైర్మన్‌
 • శ్రీ అజయ్‌ జి పీరమల్‌ - సభ్యుడు
 • శ్రీ ఆనంద్‌ పీరమల్‌ - సభ్యుడు