मंडळाच्या वैधानिक समित्या

अनु क्र.समितीचे नावअध्यक्ष/ सदस्य
1धोका व्यवस्थापन समिती
 • श्री. सुहेल नाथानी - समिती अध्यक्ष
 • श्री. पुनीत दालमिया - सदस्य
 • श्री. जयराम श्रीधरन – सदस्य
2लेखा समिती
 • श्री. गौतम दोशी - समिती अध्यक्ष
 • श्री. सुहेल नाथानी - सदस्य
 • श्री. जयराम श्रीधरन – सदस्य
3भागधारक रिलेशनशिप समिती
 • श्री. सुहेल नाथानी - समिती अध्यक्ष
 • श्री. जयराम श्रीधरन – सदस्य
 • श्री. गौतम दोशी - सदस्य
4नामनिर्देशन आणि भरपाई समिती
 • श्री. सुहेल नाथानी - समिती अध्यक्ष
 • श्री. गौतम भाईलाल दोशी - सदस्य
 • श्री. अजय जी. पीरामल - सदस्य
5कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समिती
 • श्री. सुहेल नाथानी - समिती अध्यक्ष
 • श्री. अजय जी. पीरामल – सदस्य
 • श्री. आनंद ए. पीरामल – सदस्य