ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ

ವ್ಯವಹಾರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೇವೆಗೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ(HFCs)ಗಳಿಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಸಂಹಿತೆ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಶನಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (NHB) ರೂಪಿಸಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೇವೆಗೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ (HFCs)ಗಳಿಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಸಂಹಿತೆ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಶನಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (NHB) ರೂಪಿಸಿದೆ.ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ - ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿ - ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ (ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್) ನಿರ್ದೇಶನಗಳು, 2021 ರ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊರಡಿಸಿದ RBI ಸುತ್ತೋಲೆ RBI/2020-21/73 DOR.FIN.HFC.CC.No.120/ 03.10.136/2020-21ಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2021ದಂದು ಕಂಪನಿಯು ಪೀರಾಮಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಫೇರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ದಿವಾನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನ್ವಯ ಪ್ರತಿ HFC ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ, ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವಿರಬೇಕು.

ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ(HFCs)ಗಳಿಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಸಂಹಿತೆ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಗಳಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ‘ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆ” ಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸುವುದು.ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಸ್ತೃತ ವಿವರಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರದ ಕುರಿತಾದ ನಮ್ಮ ನೀತಿಯು ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.

  • ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
  • ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯವಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ದೂರುಗಳು/ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚನ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೃಪ್ತರಾಗದಿದ್ದರೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
  • ಎಲ್ಲಾ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು.
  • ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಉತ್ತಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು:

ಪೀರಾಮಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಈ ಹಿಂದೆ ದಿವಾನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ .ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ದೂರು/ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯತೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಚೇರಿಯ ದೂರಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.

ವೆಬ್ ಸೈಟ್:

ಸಾಲಗಾರರು ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಗೆ ವೆಬ್ ಸೈಟ್:www.piramalfinance.comಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ  ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು.

ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:

ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ವಿನಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ದೂರುಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ (customercare@piramal.com) ಅಥವಾ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ (1800 266 6444) ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4.00 ರವರೆಗೆ) ಶಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಶಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಶಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ನಿರ್ವಾಹಕರು/ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಬಿಂದುವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ದೂರುದಾರರ ಜೊತೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಂಪನಿಯ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗವು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಒದಗಿಸುವ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತವೆ.

ದೂರಿನ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರು/ನಿಯಂತ್ರಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ.

ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ:

ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು - ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವನ/ಅವಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು.

ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಕ/ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಂಪರ್ಕವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: nodal.officer@piramal.com

ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಪೀರಾಮಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೆ ದಿವಾನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ಮೌಲ್ಯದ ಸುತ್ತ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒದಗಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ತೃಪ್ತರಾಗದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರಬಹುದು. ಅಂತಹ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:

ಹಂತ 01

ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ದೂರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ customercare@piramal.com ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ಶಾಖೆಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು. ದೂರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗಮನಹರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಹಂತ 02

ಗ್ರಾಹಕರು ಒದಗಿಸಿದ ಗೊತ್ತುವಳಿಯಂದ ತೃಪ್ತರಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವನ/ಅವಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು 15 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ನಮಗೆ ಈ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು: grievances@piramal.com

ಹಂತ 03

ಹಂತ 2 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್‌ನಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ತೃಪ್ತರಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವನ/ಅವಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು:

Tನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ - ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇತಲ್ ಪರಿಹಾರ

ಪೀರಾಮಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಹಿಂದೆ ದಿವಾನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 6 ನೇ ಮಹಡಿ, ಅಮಿತಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅಗಸ್ತ್ಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪಾರ್ಕ್, ಕಮಾನಿ ಜಂಕ್ಷನ್, ಎದುರು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ, LBS ಮಾರ್ಗ, ಕುರ್ಲಾ (W) ಮುಂಬೈ MH 400070.

ಇಮೇಲ್ :nodal.officer@piramal.com

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 022- 69181273

ಹಂತ 04

ಗ್ರಾಹಕರ ತೃಪ್ತಿಗೆ ದೂರನ್ನು ತಿಳಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮೇಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಸಮಂಜಸವಾದ ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದರ ದೂರನ್ನು https:// ಲಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ದೂರು ಪರಿಹಾರ ಕೋಶವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. grids.nhbonline.org.in/ ಅಥವಾ ಇವರಿಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು:

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್

ದೂರು ಪರಿಹಾರ ವಿಭಾಗ. ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೋರ್ 5A, ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಸೆಂಟರ್, ಲೋಧಿ ರಸ್ತೆ. ನವದೆಹಲಿ - 110 003.

https://grids.nhbonline.org.in/
www.nhb.org.in

ಪುನರಾವಲೋಕನ:

ಪಿರಾಮಲ್ ಹಣಕಾಸು ಮಂಡಳಿಯು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು, ನಿರ್ದೇಶನಗಳು, ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು, ನಿರ್ದೇಶನಗಳು, ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓದಲಾಗುತ್ತದೆ.