పీరమల్ క్యాపిటల్ అండ్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (పీరమల్ ఫైనాన్స్) ఆఫర్ పర్సనల్ లోన్
ముఖ్య విశిష్టతలు
రుణం సొమ్ము

రూ. 1 లక్షలు - రూ. 10 లక్షలు

రుణ వ్యవధి

60 నెలల

నుంచి వడ్డీ రేటు ప్రారంభం

12.99% ప్ర.సం

సవివరమైన ఫీజు మరియు చార్జీల కోసంఇక్కడ క్లిక్ చేయండి *నియమ నిబంధనలు వర్తిస్తాయి

Who Can Apply for Personal Loan Online?

అర్హత ప్రామాణికతలో ప్రధానంగా మీ ఉపాధింపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉపాధి రకం ఎంచుకోండి మరియు మీ అర్హతను చెక్ చేయండి.

ఇఎంఐ లెక్కకట్టండి మరియు అర్హతను చెక్ చేయండి
  25కె11లక్షలు
  సంవత్సరాలు
  1సం5సం
  %
  13%35%
  Your Personal loan EMI is
  అసలు సొమ్ము
  0
  పెట్టుబడి సొమ్ము
  0

  కావలసిన పత్రాలు

  For a Personal Loan we require certain documents based on profession / occupation of applicant.

  కెవైసి పత్రాలు

  గుర్తింపు మరియు చిరునామా ధ్రువీకరణ

  ఆదాయ పత్రాలు

  ఆదాయ ధ్రువీకరణ

  సహ-దరఖాస్తుదారులు

  whatsapp

  వాట్సాప్ మీ ఈ పత్రాల జాబితా

  పీరమల్‌ ఫైనాన్స్‌లో పర్సనల్‌ లోన్‌ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు

  Piramal Finance offers the best personal loan in India. Some of the benefits of availing of a personal loan from Piramal Finance include competitive personal loan rates, quick personal loan sanction and disbursal, flexible repayment tenure, and many more.

  జీరో ఫోర్‌క్లోజర్‌ చార్జీలు
  జీరో ప్రీ-పేమెంట్‌ మరియు ఫోర్‌క్లోజర్ చార్జీలు
  అత్యధిక రుణాల కోసం ఆదాయాలను కలుపుట
  అత్యధిక రుణ మొత్తాలకు అర్హత పొందడానికి ఆదాయాలను కలిపే గొప్ప సదుపాయం పీరమల్‌ ఫైనాన్స్‌ అందిస్తోంది.
  సత్వరం వితరణ
  పీరమల్‌ ఫైనాన్స్‌లో, సాధ్యమైనంత త్వరగా మీ పర్సనల్ లోన్స్‌ వితరణ చేయబడతాయి.
  మీ పాకెట్‌కి ఫిట్ అయ్యే పర్సనల్‌ లోన్‌ ఇఎంఐ
  పర్సనల్‌ లోన్స్‌పై సరసమైన వడ్డీ రేట్లతో, మీ ఇఎంఐలు పూర్తిగా సరసంగా ఉంటాయి.
  అతితక్కువ డాక్యుమెంటేషన్‌
  పర్సనల్‌ లోన్‌ అప్లికేషన్ని సులభంగా మరియు ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రక్రియ జరిగేలా చూసేందుకు, పీరమల్‌ ఫైనాన్స్‌కి అతితక్కువ డాక్యుమెంటేషన్‌ కావాలి.

  Applicable Fees and Charges Piramal Finance Personal Loan

  Some common fees and charges associated with personal loans are as follows:

  Processing charges:

  The processing fee for a personal loan is related to the administration costs of the lender. It ranges from 0.50% to 2.50%.

  Verification charges:

  A personal loan will be disbursed by a bank or financial institution only after the borrower's repayment capacity has been verified. Borrowers may need to hire third-party verification agencies. That is why they charge borrowers a verification fee.

  GST:

  All borrowers will have to contribute a certain amount toward GST.

  Late payment fee:

  When a borrower fails to pay the personal loan EMIs on time, they will have to bear a late payment fee.

  Prepayment or foreclosure charges:

  Borrowers are usually required to pay a prepayment or foreclosure charge when they are willing to close a loan before its stipulated tenure.

  Prepayment and Part Payment in Personal Loan

  When you get your hands on some extra funds, you should try contributing them toward your personal loan. The prepayment facility helps you repay a loan before the fixed tenure. It ensures that you will be debt-free sooner than the loan term. Instead of prepaying the entire amount, you can make a partial payment on a personal loan.

  A part payment involves paying a lump sum amount toward your personal loan. However, it is lower than the principal outstanding amount. Part payments can bring down the unpaid principal amount while lowering the EMIs and the total payable interest.

  Types of Pre-Payment

  Full Pre-Payment: It revolves around pre-paying the entire amount.
  Part pre-payment: It entails prepaying a significant portion of your outstanding principal to your personal loan bank.

  Modes of Personal Loan Payment or Repayment

  Electronic Clearance System (ECS): It revolves around making repetitive and periodic transactions.
  Post-Dated Cheques (PDCs): The payer writes a PDC to be withdrawn at a future date.
  National Automated Clearing House: The centralised system was developed in India to consolidate multiple ECS systems. The system supports fund transfers between different bank accounts.
  Debit mandate or standing instruction: In this case, the borrower can provide a fixed instruction to the bank to debit a specific amount from their account automatically.

  How to Improve your Chances of Getting a Personal Loan?

  Credit Clean-up:

  You can improve your personal loan eligibility by increasing your credit score. A higher credit score makes you a reliable borrower.

  Rebalancing your income and debts:

  Your income-to-debt ratio helps determine the portion of your income that gets contributed toward covering your debts. A low income-to-debt ratio can make you more eligible for personal loans.

  Consider Co-signers/Guarantors:

  If you fail to repay your personal loan on time, your guarantor or co-signers will be responsible for repaying it. Therefore, adding a co-signer or guarantor makes you a low-risk borrower.

  Limit Your Borrowing:

  If you have too much debt, lenders will see you as a risky borrower. If you plan on taking a personal loan, try repaying your existing loans first.

  Choose the Right Lender:

  The best personal loan bank or financial institution will have less rigid eligibility criteria. As a result, working with a lender like Piramal Finance increases your chances of receiving personal loan instant approval.

  Types of Personal Loans:

  Personal Loan for Home Improvement
  You can use the funds from a personal loan to complete renovations in your home. Moreover, you can also use the funds to expand your home.
  Personal Loan for Weddings
  Indian weddings can be expensive, but the funds from a personal loan will help you deal with the expenses
  Personal Loan for Travel
  If you are willing to travel to an exotic location, applying for a personal loan is the way to go.

  View more

  piramal faqs

  Personal Loan Calculators

  తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు

  పర్సనల్‌ లోన్‌ అంటే ఏమిటి?
  piramal faqs

  Does my credit score affect my chances of getting a Personal Loan from Piramal Finance?
  piramal faqs

  What are the benefits of a Personal Loan from Piramal Finance?
  piramal faqs

  What is the minimum salary required to get a personal loan?
  piramal faqs

  How to calculate the EMI of a personal loan?
  piramal faqs

  What is the maximum personal loan amount I can get?
  piramal faqs

  What is a prepayment and how does it help in repaying my loan?
  piramal faqs

  What is the CIBIL score required to avail of a personal loan?
  piramal faqs

  What should I do if my personal loan application is rejected?
  piramal faqs

  How to apply for a personal loan from Piramal Finance?
  piramal faqs

  What is a pre-approved personal loan?
  piramal faqs

  Do personal loans offer tax exemptions?
  piramal faqs

  How is my prepayment fee calculated?
  piramal faqs

  Do personal loan pre-closures have certain terms and conditions?
  piramal faqs

  How do I cancel my personal loan after the loan is disbursed?
  piramal faqs

  How often should I repay my Personal loan?
  piramal faqs

  How to Track Personal Loan Application status?
  piramal faqs

  What happens if a personal loan is not paid?
  piramal faqs

  Is there any option to get the Personal Loan foreclosure charges waived?
  piramal faqs

  Why is there a 12-month lock-in period for Personal Loan pre-closure?
  piramal faqs

  Is the interest rate on Personal Loan flat or reducing?
  piramal faqs