પીરામલ ફાઈનાન્સ દ્વારા હોમ લોન ઓફર

મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ

લોનની રકમ

रु. 25 undefined - रु. 12 લાખ

લોનની મુદત

6॰ મહિનાઓ

વ્યાજ દર શરૂ થાય છે

12.99% વાર્ષિક

વિગતવાર ફી અને શુલ્ક માટે Click here. *નિયમો અને શરતો લાગુ.

Piramal Finance is a registered Housing Finance Company (HFC) with National Housing Bank (NHB)

Who Can Apply for Personal Loan Online?

Salaried people with a minimum monthly salary of ₹15,000/- can apply for an instant loan.

Check Your Personal Loan Eligibility & Calculate EMI
 • Personal Loan EMI Calculator

 • Personal Loan Eligibility Calculator

1 લાખ2 કરોડ
વર્ષ
1 વર્ષ4 વર્ષ
%
17%24%
Your Personal loan EMI is
મૂળ રકમ
રૂ.0
વ્યાજની રકમ
રૂ.0

Digital Documents for Instant Loan

व्यक्तिगत कर्ज के लिए हमें आवेदक के पेशे/व्यवसायक के आधार पर कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है.

કેવાયસી દસ્તાવેજો

ઓળખ અને સરનામાનો પુરાવો

આવકના દસ્તાવેજો

આવકનો પુરાવો
whatsapp

આ દસ્તાવેજની યાદી મને વ્હોટ્સએપ કરો

How to apply for an Instant Personal Loan Online?


Apply for Instant Loan
 • Click on Apply Now to initiate the process
 • Enter your 10-digit mobile number linked to your bank account
 • Enter the OTP sent to your mobile number
PAN Verification
 • Enter your PAN details
 • Declare your monthly income
KYC Verification
 • Enter your KYC details
 • Confirm your address
 • Take a selfie
Bank Account Details
 • Enter the bank account number where you want the loan to get credited
 • Enter the IFSC code of the bank
Work Information
 • Select your company name
 • Enter your work email address
Upload Bank Statement
 • Enter the bank account number of your salary bank account
E-mandate and E-sign
 • Set-up EMI auto-repayment
 • Review and accept the final loan offer
 • Complete E-sign
 • Instant loan will get credited to your verified bank account

Fees & Charges for Personal Loan

Features & FeesDetails
Personal Loan Interest Rates12.99%* p.a. onwards
Loan Amount₹ 25,000 to ₹ 12,00,000
Processing FeesUp to 5% plus applicable taxes
Loan Tenure12 - 60 months tenure
Prepayment Charges ₹ 0
Foreclosure Charges₹ 0
Stamp DutyAt actuals (as per state)
Cheque Bounce Charges₹ 500 plus applicable taxes
EMI Bounce Charges₹ 500 plus applicable taxes
EMI Pickup/Collection Charges₹ 250 per visit plus applicable taxes
Cash Collection Charges1% of collection amount of Rs. 50000 and above in cash + taxes
Change of Loan Repayment Mode₹ 500 plus applicable taxes
Loan Cancellation after DisbursementInterest accrued & due plus applicable taxes
Loan Repayment Schedule (applicable for physical copies only)₹ 500 plus applicable taxes
Change of Loan RepaymentMode₹ 1000 plus applicable taxes

Types of Personal Loan


We provide various easy loans to serve the various needs of customers. Please check out the below-mentioned types to avail the quick loan online.

View more

piramal faqs

Personal Loan by Amount

Now it is possible to get instant loan by amount starting from ₹ 25,000 up to ₹ 12,00,000. Please check the below-mentioned options.

પીરામલ ફાઈનાન્સ ખાતે પર્સનલ લોનના ફાયદા

Piramal Finance offers the best personal loan in India. Some of the benefits of availing of a personal loan from Piramal Finance include competitive personal loan rates, quick personal loan sanction and disbursal, flexible repayment tenure, and many more.

શૂન્ય ફોરક્લોઝર શુલ્ક

શૂન્ય પૂર્વ-ચુકવણી અને ફોરક્લોઝર શુલ્ક

ઉચ્ચ લોન માટે આવકો એકત્રિત કરવી

પીરામલ ફાઈનાન્સ ઉચ્ચ લોનની રકમની પાત્રતા માટે આવકો એકત્રિત કરવાની ઉત્તમ સાનુકૂળતા આપે છે.

ઝડપી વિતરણ

પીરામલ ફાઈનાન્સમાં તમારી પર્સનલ લોન શક્ય તેટલી ઝડપથી વિતરણ કરાશે.

તમારા ખિસ્સાને પરવડનારા પર્સનલ લોન ઈએમઆઈ

પર્સનલ લોન્સ પર કિફાયતી વ્યાજ દરો સાથે તમારા ઈએમઆઈ એકદમ કિફાયતી રહેશે.

100% Paper-Less Documentation

You can avail an instant loan by submitting the required documents online. The process is quick and hassle-free.

100% Secure Process

Your privacy and security are our top priorities. Our 100% secure process protects your personal and financial information.
Our Journey So Far
Happy Customers
25,000+
Loans Sanctioned
30,000+
Loan Disbursed
1,250 Cr+
Active Customers
18,000+

એફએક્યુ

પર્સનલ લોન શું છે?
piramal faqs

What is the mode of Personal Loan Payments?
piramal faqs

How to Improve Your Chances of Getting an Instant Loan?
piramal faqs

What is the CIBIL score required to avail an Instant personal loan?
piramal faqs

What is a prepayment and how does it help repay your personal loan?
piramal faqs

How to calculate Your Personal Loan EMI?
piramal faqs

What is a pre-approved loan?
piramal faqs

How to Track Personal Loan Application status?
piramal faqs

What happens if a personal loan is not paid?
piramal faqs

Is there any option to get the foreclosure charges waived?
piramal faqs

Is there a 12-month lock-in period for pre-closure?
piramal faqs

Is the interest rate on Personal Loan flat or reducing?
piramal faqs