મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ

વ્યાજ દર શરૂ થાય છે

9.50%* વાર્ષિક

વિગતવાર ફી અને શુલ્ક માટે Click here. *નિયમો અને શરતો લાગુ.

કોણ અરજી કરી શકે?

પાત્રતા માપદંડ મુખ્યત્વે તમારી નોકરી પર આધાર રાખે છે. રોજગારનો પ્રકાર પસંદ કરો અને તમારી પાત્રતા તપાસો.

ईएमआई की गणना करें और पात्रता जॉंचें
  • ઈએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટર

  • પાત્રતા કેલ્ક્યુલેટર

5 લાખ5 કરોડ
વર્ષ
5 વર્ષ30 વર્ષ
%
10.50%20%
તમારી હોમ લોન ઈએમઆઈ છે
મૂળ રકમ
રૂ.0
વ્યાજની રકમ
રૂ.0

આવશ્યક દસ્તાવેજો

હોમ લોન માટે અમારી અરજદારના વ્યવસાય / કામને આધારે અમુક દસ્તાવેજોની આવશ્યકતા રહેશે.

કેવાયસી દસ્તાવેજો

ઓળખ અને સરનામાનો પુરાવો

આવકના દસ્તાવેજો

આવકનો પુરાવો

મિલ્કતના દસ્તાવેજો

જમીન અને મિલ્કત સંબંધી દસ્તાવેજો

સહ-અરજદારો

પાસપોર્ટ આકારનો ફોટોગ્રાફ

whatsapp

આ દસ્તાવેજની યાદી મને વ્હોટ્સએપ કરો

અમારા સંતુષ્ટ ગ્રાહકો

મેં મારો વેપાર વધારવા માટે પીરામલ ફાઈનાન્સ લોન લીધી છે. પીરામલ ફાઈનાન્સ શાખામાં સેલ્સ ટીમે અત્યંત પ્રોફેશનલ અભિગમ સાથે મને સમજાવ્યો. તેમને મારી બધી મૂંઝવણોના ઉત્તર આપ્યા અને મારી શંકાઓનું સમાધાન કર્યું. મારી જરૂરતોને સમજવા માટે તમારો આભાર.

રાજેન્દ્ર રૂપચંદ રાજપૂત
નાશિક

હોમ લોન બેલેન્સ ટ્રાન્સફરના ફાયદા

સરળ પ્રક્રિયા

સરળ અને ઝંઝટમુક્ત અરજી પ્રક્રિયા.

સાનુકૂળ મુદત

સાનુકૂળ મુદત અને પુનઃચુકવણી વિકલ્પો.

સમર્પિત રિલેશનશિપ મેનેજર

સમર્પિત રિલેશનશિપ મેનેજર લોન અરજી પ્રક્રિયા સંબંધી બધી મૂંઝવણોનો ઉત્તર આપશે.

એફએક્યુ

હોમ લોન બેલેન્સ ટ્રાન્સફર શું છે?
piramal faqs

હોમ લોન બેન્ક ટ્રાન્સફર કોણ અપનાવી શકે?
piramal faqs

હોમ લોન બેલેન્સ ટ્રાન્સફરના ફાયદા શું છે?
piramal faqs

હોમ લોન બેન્ક ટ્રાન્સફરઃ શું તે કર લાભ આપે છે?
piramal faqs

શું બેથી વધુ લોન વિલીન કરવાનું શક્ય છે?
piramal faqs

હોમ લોન બેલેન્સ ટ્રાન્સફર માટે કેટલો સમય લાગે છે?
piramal faqs

બેલેન્સ ટ્રાન્સફર પ્રક્રિયા શું છે?
piramal faqs

શું સંપૂર્ણ વિતરણ પૂર્વે હોમ લોન ટ્રાન્સફર કરી શકાય?
piramal faqs

રહોમ લોન પીરામલ ફાઈનાન્સમાં ટ્રાન્સફર કરવા માટે કેટલો શુલ્ક છે?
piramal faqs

તમારી હોમ લોન શા માટે ટ્રાન્સફર કરવી જોઈએ
piramal faqs