અમારી ગ્રુપ લોનની મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ

 • માઈક્રોફાઈનાન્સ લોનની વ્યાખ્યા કોલેટરલ- મુક્ત લોન તરીકે કરવામાં આવે છે, જે રૂ. 3,00,000 સુધીની વાર્ષિક ઘરગથ્થુ આવક ધરાવતા પરિવારને આપવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે ઘરગથ્થુ એટલે વ્યક્તિગત પારિવારિક એકમ, જેમ કે, પતિ, પત્ની અને તેમના અવિવાહિત સંતાન.
 • ઓછી આવકના પરિવારો, એટલે કે, રૂ. 3,00,000 સુધી વાર્ષિક આવક ધરાવતા પરિવારોને અંતિમ ઉપયોગ ગમે તે હોય અને અરજી /પ્રક્રિયા/વિતરણ (પ્રત્યક્ષ અથવા ડિજિટલ માધ્યમ થકી)નું માધ્યમ ગમે તે હોય તો પણ આપવામાં આવતી બધા કોલેટરલ- મુક્ત લોનને માઈક્રોફાઈનાન્સ લોન તરીકે માનવામાં આવે છે.
 • પીરામલ કેપિટલ એન્ડ હાઉસિંગ ફાઈનાન્સ લિ. (પીરામલ ફાઈનાન્સ) બોર્ડ મંજૂર નીતિની રેખામાં ઋણદારની આવશ્યકતા અનુસાર માઈક્રોફાઈનાન્સ લોન પર પુનઃચુકવણી સમયગાળાની સાનુકૂળતા પૂરી પાડે છે.
 • 5-10 મહિલા સભ્યોના જૂથ માટે લોન (મહિલા વેપાર સાહસિકો માટે વિશેષ લોન)
 • સરળ અને આસાન લોન પ્રક્રિયા
 • ઓછામાં ઓછું દસ્તાવેજીકરણ
 • 24 મહિના સુધી લોનની મુદત
 • Loan amount From Rs. 10000 to Rs. 60000

અમારી ગ્રુપ લોનના ફાયદા

 • લોન માટે કોઈ કોલેટરલ આવશ્યક નથી
 • સાનુકૂળ પુનઃચુકવણીની તારીખો
 • વીમો દરેક ઋણદાર અને જીવનસાથીને આવરી લે છે. પ્રીમિયમ ઋણદાર દ્વારા ભોગવવામાં આવે છે.

ફી અને શુલ્ક

 • Interest rates are applicable from 1st April’2024
 • Interest rates are calculated on reducing balances per annum

All microfinance loans

Minimum Interest Rate* (%)Maximum Interest Rate* (%)**Average rate of interest in Q4, FY 2023 -2024Processing Fees (% of the loan)
22%27%25.3%1%+GST as applicable
 • *Interest rates are calculated on a reducing balance basis per annum
 • **Average interest rate: It is the ‘weighted average interest rate’ calculated for the loans disbursed in the last quarter/month.
 • The loan amounts are used as the weights. The weighted average is arrived at by taking the sum of each loan’s interest rate multiplied by the loan amount and then dividing this sum by the total loan amount disbursed.
 • કોઈ પણ વાસ્તવિક કાનૂની ખર્ચ / શુલ્ક + લાગુ કર
 • વસૂલી સંબંધી શુલ્ક- વાસ્તવિક + લાગુ કર
 • સ્ટેમ્પ ડ્યુટી શુલ્ક- વાસ્તવિક + લાગુ કર
 • કાનૂની શુલ્ક- વાસ્તવિક + લાગુ કર
 • અન્ય શુલ્ક
  1. દંડનીય વ્યાજ- શૂન્ય
  2. ફોરક્લોઝર શુલ્ક- શૂન્ય
  3. આંશિક- ચુકવણી શુલ્ક- શૂન્ય
  4. પૂર્વચુકવણી શુલ્ક- શૂન્ય
 • વ્યાજ દર અથવા કોઈ અન્ય શુલ્કમાં કોઈ પણ ફેરફારની અગાઉથી ઋણદારને જાણકારી અપાશે અને આ શુલ્ક પૂર્વસંભવિત રીતે જ અસરકારક બનશે.

પાત્રતાનાં ધોરણો

 • વાર્ષિક ઘરગથ્થુ આવક રૂ. 3 લાખથી ઓછી હોવી જોઈએ.
 • ઋણદાર લોનની મુદતના અંતે 10 વર્ષથી મહત્તમ 60 વર્ષની વચ્ચે હોવો જોઈએ.
 • ઋણદાર આવક નિર્મિતી પ્રવૃત્તિમાં જ સંકળાયેલો હોવો જોઈએ.

અન્ય વિગતો

 • ન્યાયી વ્યવહારની સંહિતા - English / हिन्दी / ಕನ್ನಡ / తెలుగు / ગુજરાતી / मराठी 

 • તાલીમ, જો કોઈ હોય તો, ઋણદારને નિઃશુલ્ક અપાય છે