રાજ્ય પસંદ કરો
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. (Piramal Finance) Branches In Andhra Pradesh
Select City:
Adoni
Plot No:8, Arts & Science College Road, Beside Maheshwari Theatre, Adoni, Kurnool Dist, AP 518301, Andhra Pradesh
10 AM to 4 PM (Monday to Saturday. All Saturdays working except 1st Saturday of every month) 10:00 AM to 1:30 PM (1st Friday of every month)
Corporate Finance Offices
Bengaluru
#133/1,The Residency 6th floor, Residency Rd, Bengaluru, 560 025
10 AM to 4 PM (Monday to Saturday. All Saturdays working except 1st Saturday of every month) 10:00 AM to 1:30 PM (1st Friday of every month)
Chennai
No.30, Blossom Centre, 4th Floor, North Boag Rd, Chennai, Tamil Nadu 600017
10 AM to 4 PM (Monday to Saturday. All Saturdays working except 1st Saturday of every month) 10:00 AM to 1:30 PM (1st Friday of every month)
Delhi
10th Floor(Unit No. 10 E to H), Videocon Tower(Karol Bagh Side) E-1 Block, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055.
10 AM to 4 PM (Monday to Saturday. All Saturdays working except 1st Saturday of every month) 10:00 AM to 1:30 PM (1st Friday of every month)
Jaipur
Phoebus Business Centre, 1st & 2nd Floor, K-12, Crop’s Arcade, Malviya Marg, C-Scheme Jaipur-302001
10 AM to 4 PM (Monday to Saturday. All Saturdays working except 1st Saturday of every month) 10:00 AM to 1:30 PM (1st Friday of every month)
કોર્પોરેટ ઓફિસ
પીરામલ કેપિટલ એન્ડ હાઉસિંગ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ, અગાઉ દેવન હાઉસિંગ ફાઈનાન્સ કોર્પોરેશન લિ. તરીકે ઓળખાતી હતી.
CIN: U65910MH1984PLC032639
નોંધણીકૃત સરનામું
601, 6ઠ્ઠો માળ, અમિતિ બિલ્ડિંગ, અગસ્ત્ય કોર્પોરેટ પાર્ક, કામાણી જંકશન, ફાયર સ્ટેશનની સામે, એલબીએસ માર્ગ, કુર્લા (પ), મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર- 400 070.
સવારે 10થી સાંજે 4 (સોમવારથી શનિવાર. દરેક મહિને 1લા શનિવાર સિવાય બધા શનિવારે ચાલુ), સવારે 10થી બપોરે 1.30 (દર મહિનાનો પ્રથમ શુક્રવાર).